บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control : ATC) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC)
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
 • ข้อสอบ Air Traffic Control วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 
 • ข้อสอบ Air Traffic Control วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
 • ข้อสอบ Air Traffic Control วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
 • ข้อสอบ Air Traffic Control วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาภูมิศาสตร์กายภาพและความรู้การบิน ชุดที่ 1
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาภูมิศาสตร์กายภาพและความรู้การบิน ชุดที่ 2
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาภูมิศาสตร์กายภาพและความรู้การบิน ชุดที่ 3
 • ข้อสอบ Air Traffic Control (ATC) วิชาภูมิศาสตร์กายภาพและความรู้การบิน ชุดที่ 4

สนใจลงคอร์ส Air Traffic Control (ATC) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

คลิก!!..ดูรายละเอียดคอร์สติว
พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
Executive Director