บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. Osaka is aiming to be an international city which can welcome visitors ......................

ข้อต่อไป

#2. The Meteorological Department is seeking a budget of 30 million bahts ..................

ข้อต่อไป

#3. After finishing dinner, you said to the waiter : " .................... "

ข้อต่อไป

#4. "Yes, go straight and turn right at the next block. When you turn right you'll see the post post office. It is next to the only drugstore soo in this town" What is the question?

ข้อต่อไป

#5. Death .......... form lung cancer were ten times higher for regular cigarette smokers than non-smokers, recent research claimed.

ข้อต่อไป

#6. A : Sorry, this is book was due yesterday. I was sick so l could not come. Do I have to pay the fine?
B : .................

ข้อต่อไป

#7. Galapagos is one of the best places in the world for scuba divers to see sharks, once some group drivers saw a ................... of about 300 hammerhead shark.

ข้อต่อไป

#8. Your teacher is having a conversation with you then another student interrupts her for a moment . Before she continues the conversation the conversation, she may say. " ......................."

ข้อต่อไป

#9. Baby products now come with trendy looks, multiple functions and ................... technology.

ข้อต่อไป

#10. "If I were you, I would try again" The speaker is .............

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *