บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

Results

-

#1. All it .......... is a willingness to learn.

ข้อต่อไป

#2. I liked the music ................. the words were boring.

ข้อต่อไป

#3. When you ........... don't drive.

ข้อต่อไป

#4. Have you decided ............. to wear to the interview ?

ข้อต่อไป

#5. If the bus doesn't come ............ I'll walk home.

ข้อต่อไป

#6. He is quiet and shy ............ his sister is living and talkative.

ข้อต่อไป

#7. You see a small child crying you say :".............."

ข้อต่อไป

#8. Don't let me disturb you : please get ............. you testing.

ข้อต่อไป

#9. What is the book about? It's .........

ข้อต่อไป

#10. I've been trying to contact you ........... the part week.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *