บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. จากรูป วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไร ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นกับวัตถุเป็น 0.2

ข้อต่อไป

#2. กระติกน้ำร้อนขนาด 1,000 W/220 V ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการนำไปใช้ต้มน้ำ 1 ลิตร จากอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจนเดือด ถ้ามีการสูญเสียพลังงานไป 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#3. เมื่อมีคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์มาซ้อนทับกัน จุดใดบ้างที่ทำให้เกิดปฏิบัพ

ข้อต่อไป

#4. วัตถุก้อนหนึ่งเมื่อนำไปลอยในน้ำมันที่มีความหนาแน่น 1,080 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปรากฎว่าจมลงไปครึ่งหนึ่งพอดี อยากทราบว่าวัตถุนี้มีความหนาแน่นเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่ 10 รอบต่อวินาที สร้างคลื่นน้ำที่มีสัน 5 สันติดต่อกัน ห่างกัน 40 เซนติเมตร คลื่นนี้จะมีความเร็วเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. เมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งระหว่างจุดศูนย์กลางความโค้ง (C) กับจุดโฟกัส (f) ของกระจกเว้า ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ยิงลูกปืนมวล 50 กรัม ด้วยความเร็ว 200 เมตรต่อวินาที ออกจากกระบอกปืน มวล 1 กิโลกรัม จงหาว่าผู้ยิงต้องออกแรงต้านเท่าไรเพื่อให้กระสุนปืนหยุดภายใน เวลา 0.1 วินาที

ข้อต่อไป

#8. เซลล์ฟฟ้าขนาด 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายใน 2 โอห์ม จำนวน 4 เซลล์ เมื่อ นำเชลไฟฟ้านี้ไปต่อกับหลอดไฟปรากฏว่าหลอดไฟนี้สว่าง อยากทราบว่าหลอดไฟนี้มีค่าความต้านทานเท่าไร หากหลอดไฟนี้มีความสว่างเท่ากันทั้งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน

ข้อต่อไป

#9. แผ่นโลหะ 2 แผ่นวางขนานกัน ห่างกัน 50 เซนติเมตร แต่ละแผ่นมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกันข้ามกันขนาด 1 x 10⁶ คูลอมบ์ ถ้าอนุภาคมวล 2 กรัม มีประจุไฟฟ้า -2 x 10⁻⁶ คูลอมบ์ หลุดออกจากแผ่นลบและวิ่งด้วยความเร่ง 2g ไปยังแผ่นบวก จงหาขนาดของสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง

ข้อต่อไป

#10. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
ก. เมื่อใช้ความเข้มแสงตกกระทบมาก จะทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์มาก
ข. จำนวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้แสงที่มีความเข้มมากขึ้น
ค. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนขึ้นกับความถี่ของแสงที่ตกกระทบ
จากข้อความที่กำหนดให้ข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *