บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถึงนิวตรอนได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของอะตอมไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. เตาไมโครเวฟทำให้อาหารสุกโดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#4. การป้องกันน้ำเสียในเบื้องต้น ทำได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. การแบ่งเซลล์แบบไมโอชิส มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของไขมัน

ข้อต่อไป

#8. มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด

ข้อต่อไป

#9. สามีภรรยาลักษณะปกติให้กำเนิดคู่แฝดชายหญิงคู่หนึ่ง แฝดชายมีอาการตาบอดสีและทาลัสซีเมีย โอกาสที่แฝดหญิงจะเป็นทาลัสซีเมียร้อยละเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. สัตว์ชนิดใดที่ไม่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ อุณหภูมิของร่างกายจึงแปรผันไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

ข้อต่อไป

#11. เจ้าหน้าที่ห้องตรวจเลือดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตรวจเลือดคนไข้คนหนึ่ง นำเลือดคนไข้จำนวน 5 ลบ. ชม. มาทำการตรวจสอบหาปริมาณน้ำตาลกลูโคส พบว่ามีน้ำตาลกลูโคสอยู่ 0.005 g คนไข้คนนี้มีปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดกี่มิลลิกรัม/เลือด 100 ลบ.ซม.

ข้อต่อไป

#12. การกำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ก. ชนิดของสารที่เติมลงในน้ำมัน
ข. ประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมัน
ค. ค่าของออกเทนนัมเบอร์ในน้ำมัน
ง. จำนวนคาร์บอนใน 1 โมเลกุลของน้ำมัน
ข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดผิด
ก. แก๊สแอลพีจี เป็นแก็สติดไฟได้ง่าย ไม่มีควัน
ข. สเปรย์ที่มีแก๊สแอลพีจี ช่วยลดมะเร็งในผิวหนัง
ค. แก๊สปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงที่ต้องกำจัดแก๊สไฮโดรคาร์บอนออกก่อนนำไปใช้
ง. แก๊สมีเทนเป็นเชื้อเพลิงที่ต้องกำจัดแก๊สที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนออกก่อนนำไปใช้

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ข้อต่อไป

#15. หินของภูเขาใดต่อไปนี้ไม่ใช่หินภูเขาไฟ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *