ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ในการใช้กระจกโค้งบานหนึ่ง พบว่าถ้าวางวัตถุห่างกระจก 10 เซนติเมตร จะเกิดภาพหัวตั้งขนาดขยาย แต่ถ้าเลื่อนวัตถุออกห่างกระจกอีกเป็นระยะ 10 เซนติเมตร ปรากฏว่าจะเกิดภาพหัวกลับแต่มีขนาดเท่าเดิม จงหาค่าความยาวโฟกัสของกระจกโค้งบานนี้

ข้อต่อไป

#2. บอนลูนลูกหนึ่งกำลังลอยขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงที่เมื่อขึ้นไปได้ 30 วินาที คนในบอนลูนได้ปล่อยก้อนหินลงมาปรากฎว่าก้อนหินจะตกถึงพื้นในเวลา 6 วินาที หลังปล่อยจงหาว่าตอนปล่อยก้อนหินบอนลูนอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร

#3. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม ผูกติดกับปลายสปริงที่มีค่าตัวสปริง 100 นิวตัน/เมตร วางอยู่บนพื้นราบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 0.4 จงหาค่าแรงเฉลี่ยในการดึงวัตถุออกไปจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ 20 เซนติเมตร แล้วทำให้วัตถุมีความเร็วเป็น 2 เมตร/วินาที

ข้อต่อไป

#4. ภาชนะรูปทรงกระบอกมีพื้นที่กั้นภาชนะ 0.05 ตารางเมตร มีของเหลวบรรจุอยู่สูง 10 เซนติเมตร ถ้าของเหลวมีปริมาตร 0.06 ลูกบาศก็เมตร และมีมวล 5.4 กิโลกรัม จงหาแรงดันของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ในการทำน้ำอุ่นให้ได้ 40 องศาเซลเซียส ต้องเปิดวาล์วน้ำร้อนและน้ำเย็นให้มาผสมกันโดยน้ำร้อนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และน้ำเย็นอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะต้องเปิดให้อัตราเร็วในการไหลของน้ำร้อนต่อน้ำเย็นเป็นเท่าใดโดยถือว่าท่อน้ำมีขนาดเท่ากัน

ข้อต่อไป

#6. กล่องใบหนึ่งตกจากรถซึ่งกำลังแล่นด้วยความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้ากล่องใบนั้นไถลไปตามพื้นถนนได้ไกล 40 เมตร จากจุดตกจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นถนน

ข้อต่อไป

#7. ล้ออันหนึ่งมีรัศมี 30 เซนติเมตร เดิมหยุดนิ่งถูกดึงด้วยเชือกที่พันรอบล้อด้วยแรงคงที่ 12 นิว ตัน เป็นเวลานาน 3 วินาที ทำให้ล้อหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 24 เรเดียน/วินาที ถ้าทอร์กเนื่องจากแรงเสียดทานที่แกนล้อมีค่าเป็น 0.8 นิวตัน-เมตร จงหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อมีค่ากี่กิโลกรัม- (เมตร)²

ข้อต่อไป

#8. เมื่อดูวัตถุผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นภาพชัดเจนเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ระยะหนึ่ง ต่อมานำแผ่นแแก้วใสหนา 6 มิลลิเมตร มาวางทับวัตถุจะต้องเลื่อนเลนส์ของกล้องให้ห่างจากตำแหน่งเดิมเป็นระยะกี่มิลลิเมตร (กำหนดดัชนีหักเหของแก้ว = 1.5)

ข้อต่อไป

#9. ตัวนำทรงกลม A และ B มีรัศมี a และ 2a ตามลำดับ มีประจุเท่ากัน เมื่ออยู่ห่างกัน R จะเกิด แรงผลัก F ถ้านำทรงกลม A ไปแตะกับทรงกลม B แล้วนำทรงกลมทั้งสองมาไว้ ณ ตำแหน่งเดิม จะเกิดแรงผลักระหว่างกันเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ขว้างก้อนหินจากหน้าผาซึ่งสูง 80 เมตรจากพื้นดิน โดยขว้างออกไปในแนวระดับปรากฎว่าก้อนหินจะกระทบพื้นโดยทำมุม 53 องศากับพื้นดิน จงหาความเร็วต้นที่ใช้ขว้างก้อนหิน

ข้อต่อไป

#11. ฟองอากาศลอยขึ้นจากพื้นผิวดินใต้ห้องทะเลซึ่งมีอุณหภูมิ - 3℃ เมื่อลอยถึงผิวน้ำซึ่งมีอุณหภูมิ 27℃ ปรากฎว่ารัศมีฟองอากาศจะเป็น 2 เท่าของเดิมถ้าน้ำทะเลมีความหนาแน่น 1,000 kg/m³ และความดันบรรยากาศ 10⁵ N/m² จงหาความลึกของน้ำทะเล

ข้อต่อไป

#12. ในการแสดงกลางแจ้ง ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพง 1 กิโลกรัม ได้ยินเสียงมีระดับความเข้มเสียง 70 เดซิเบล ถ้าอากาศมีสมบัติดูดกลืนพลังงานเสียงได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ลำโพงจะต้องมีกำลังเสียงเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. ปล่อยวัตถุมวล m จากที่ระดับสูง h จากพื้น อยากทราบว่าหลังปล่อยวัตถุนานเท่าใดวัตถุจึงจะมีพลังงานจลน์เป็น 3 เท่าของพลังงานศักย์โน้มถ่วง

ข้อต่อไป

#14. ชายคนหนึ่งมวล 80 กิโลกรัม สังเกตว่าเมื่อเขานั่งบนเก้าอี้สปริงตัวหนึ่งที่มีมวล 10 กิโลกรัม จะทำให้เก้าอี้สปริงยุบตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.5 เมตร อยากทราบว่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นของเก้าอี้สปริงนี้จะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ขนาดของอะตอมของธาตุข้อใดเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *