บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ที่บ้านของอรุณสวัสดิ์ใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด เปิดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ต่อเนื่องทุกวัน อยากทราบว่าในเดือนเมษายน จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใด ถ้าค่าพลังงานไฟฟ้าเป็น 2.50 บาทต่อยู่นิต

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเรียงลำดับการกลั่นตัวของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของจุดเดือดจากต่ำไปสูงได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ 15 เมตร/(วินาที)² ไปได้ระยะทาง 40 เมตร ภายใน 2 วินาที อยากทราบว่าภายใน 3 วินาที รถยนต์คันดังกล่าวนี้จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. เทน้ำมวล 500 กรัม อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ลงไปในภาชนะเหล็กใบหนึ่งชื่งมีมวล 250 กรัม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จงหาอุณหภูมิสุดท้ายของการผสม (กำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของเหล็กเท่ากับ 0.5 แคลอรี/กรัม-องศาเซลเซียส)

ข้อต่อไป

#5. จ่ากิตติพงษ์มีมวล 100 กิโลกรัม นั่งบนกระดานห่างจากจุดหมุน 0.6 เมตร ถ้าจ่าชำนิซึ่งมีมวล 60 กิโลกรัม จะนั่งบนกระดานอีกด้านหนึ่งของกระดานให้สมดุล จำชำนิจะต้องนั่งห่างจุดหมุน เป็นระยะเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสาร

ข้อต่อไป

#7. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับโปรตีนจากสัตว์แตกต่างจากโปรตีนจากพืช ดังนี้
ก. มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่ำร่างกายมากกว่าโปรตีนจากพืช
ข. ให้พลังงานมากกว่าโปรตีนจากพืช
ค. มีธาตุไนโตรเจนมากกว่าโปรตีนจากพืช
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการชนกันของวัตถุแบบไม่ยืนหยุ่น

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดกล่าวถึงค่าปีโอดี (BOD) ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 127 องศาเซลเซียส และความดัน 1,520 มิลลิเมตรของปรอท ถ้าก๊าซนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 82 จงหาว่ามวลของก๊าชนิ้จะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. สัตว์ที่มีอัตราการหายใจขณะพักสูงสุดคือสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. หลอดไฟ 100 วัตต์ มีความเข้มแห่งการส่องสว่าง 25 แคนเดลา ถ้าต้องการความสว่างบนโต๊ะอ่านหนังสือเป็น 169 ลักซ์ จะต้องวางตำแหน่งหลอดไฟสูงจากพื้นเป็นระยะเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. สุระอยู่บนบอลลูน แล้วทิ้งก้อนหินจากลูกบอลลูน ขณะที่ลูกบอลลูนลอยเหนือพื้นดิน 500 เมตร ซึ่งก้อนกินจะตกถึงพื้นในเวลา 8 วินาที ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการอธิบายว่า "เมื่ออุณหภูมิของระบบสูงขึ้นเล็กน้อย อัตราการเกิดปฏิกิริยามักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว"

ข้อต่อไป

#15. ร่างกายจะเลือกใช้สารในข้อใดน้อยที่สุดเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *