บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. สารในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้ทดสอบด้วยไอโอดีน

ข้อต่อไป

#2. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่40 เมตร/(วินาที)² ไปได้ระยะทาง 800 เมตร ภายใน 5 วินาทีอยากทราบว่าภายใน 8 วินาทีรถยนต์จะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. บ้านของจ่านาวินใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 250 วัตต์พร้อมกับเครื่องขนาด 410 วัตต์ซึ่งใช้กับกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์จงหาว่าในขณะนั้นบ้านของจ่านาวินต้องการกระแสไฟฟ้ากี่แอมแปร์

ข้อต่อไป

#5. ตัวต้านทาน 3 ตัว มีความต้านทานดังนี้ R₁ = 10 Ω,R₂ = 15 Ω และ R₃ = 20 Ω ถ้าต่อ R₁ ขนานกับ R₂ และต่ออนุกรมกับ R₃ แล้วจงหาความต้านทาน รวมของตัวต้านทานทั้งสามตัวนี้

ข้อต่อไป

#6. เรือรบหลวงลำหนึ่งวัดความลึกของก้นทะเลโดยวิธีการส่งสัญญาณเรดาร์ปรากฏว่าสัญญาณเสียงใช้เวลาเดินทางไปกลับ 10 วินาทีอยากทราบว่าก้นทะเลมีความลึกกี่เมตร (กำหนดให้ความเร็วเสียงในน้ำเท่ากับ 1,500 เมตร/วินาที)

ข้อต่อไป

#7. รถบรรทุกหนัก 10,000 นิวตันมีความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถบัสมวล 600 กิโลกรัม จงหาว่ารถบัสจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไร จึงจะมีโมเมนตัมเท่ากับรถบรรทุกคันดังกล่าว

ข้อต่อไป

#8. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของก๊าซชนิดหนึ่งจาก 100 องศาเซลเซียสเป็น 200 องศาเซลเซียส ด้วยความดันคงที่อยากทราบว่าปริมาตรของก๊าซมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. ในการถลุงแร่ทองคำ จะใช้สารในข้อใดเป็นตัวสกัดทองคำออกจากดิน

ข้อต่อไป

#10. วัตถุ A และวัตถุ B วางบนพื้นลื่นชิดกันสนิทมีมวล 50 กิโลกรัมและ 40 กิโลกรัม ตามลำดับสมปองออกแรง F ผลักวัตถุ A จนทำให้ระบบมีความเร่ง 2 เมตร/ (วินาที)² จงคำนวณหาแรงที่สมปองใช้ในการออกแรงมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. เทน้ำร้อนอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสมวล 150 กรัม ผสมกับน้ำเย็นมวล 350 กรัม จะได้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิผสมเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. ปาริชาติเปิดหลอดไฟขนาด 220 โวลต์ 200 วัตต์จำนวน 5 หลอด เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน อยากทราบว่าจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเป็นเงินจำนวนเท่าใด ถ้ากำหนดให้ค่าพลังงานไฟฟ้าเป็น 5 บาทต่อยูนิต

ข้อต่อไป

#13. เครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#14. มวล 1 อะตอมของธาตุมีความหมายถึงข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เมื่อโปรตีนถูกทำให้เกิดการแปลงสภาพด้วยความร้อน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *