บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นข้อเสียของการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง

ข้อต่อไป

#3. ลักษณะใดไม่ใช่เศรษฐกิจแบบพอเพียง

ข้อต่อไป

#4. หมู่บ้านในชนบททั่วประเทศมีปัญหาด้านใดมากที่สุดเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานทางภูมิศาสตร์

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดสะท้อนพฤติกรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#7. เพราะเหตุใดอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ข้อต่อไป

#8. ถ้าดุลการค้าและดุลบริการขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกินดุล ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศคืออะไร

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแร่ดีบุก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *