บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 6

Results

-

#1. อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ศาสนาและลัทธิมีความแตกต่างต่างกัน

ข้อต่อไป

#2. การละหมาดมีความสำคัญอย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ประเทศใดเป็นแม่แบบของการปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

ข้อต่อไป

#4. ประชากรไทยเคยเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกที่จังหวัดใด

ข้อต่อไป

#5. สัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนส่งต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีลักษณะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ภูเขาในข้อใดต่อไปนี้มีความแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. ปัจจัยที่ทำให้ดินในประเทศไทยขาดความอุดมสมบูรณ์คือเรื่องใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค

ข้อต่อไป

#10. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานจะผันแปรตามข้อใดมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *