บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

ข้อต่อไป

#1. จากข้อความที่ว่า "หวังเก็งกำไรโดยไม่ยอมลงทุน" ตรงกับสำนวนในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ให้ทั้งภาพ สี เสียง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดให้อารมณ์ "เศร้า เหงา เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย" มากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. "พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตํในงานมงคลจะต้องสวด_____ เสมอ " ข้อความที่ควรเดิม ลงในช่องว่างคือข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้สะกด"ผิด"ทุกคำ

ข้อต่อไป

#6. " พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี" จากข้อความนี้มีภาษาบาลี สันสกฤตกี่คำ

ข้อต่อไป

#7. ประโยคในข้อใดต่อไปนี้มีคำซ้ำ

#8. ข้อใดต่อไปนี้ประวิสรรชนีย์ "ถูกต้อง"

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้มีที่มาของสำนวน "แตกต่าง" จากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มี สำนวนนิราศ

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้ใช้โวหารภาพพจน์แตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่กล่าวถึง ในมงคลสูตร

ข้อต่อไป

#13. ข้อความในรัชสดุนั้นสดุดีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ข้อต่อไป

#14. ในวรรณกาลมสูตรกล่าวว่า "หลักในการพิจารณาทรรศนะต่างๆ ให้ใช้______เป็นสำคัญ" ข้อความที่ควรเดิมลงในช่องว่างคือข้อใด

ข้อต่อไป

#15. คำซ้อนข้อใดต่อไปนี้"แตกต่าง"จากข้ออื่น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *