บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดสะกดผิดทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดอ่านผิด

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดทุกคำมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมา

ข้อต่อไป

#4. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นภาษาแบบแผน

ข้อต่อไป

#6. สำนวนในข้อใดตรงข้ามกับสำนวนที่ว่า “การงานกระทำไป บ่มิยุ่งและสับสน”

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบห้าเสียง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ใช้คำราชาศัพท์ผิด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดใช้คำลักษณนามถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยคกิริยา

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นประโยค

ข้อต่อไป

#12. ประโยคในข้อใดมีความหมายต่างกับประโยคอื่น

ข้อต่อไป

#13. “คนดีแก้ไข คนจัญไรแก้ตัว” เป็นคำสอนที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเด่นชัดที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดมีประโยคย่อยขยายคำนาม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *