บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

Results

-

#1. คำในข้อใดที่ใช้หลักการอ่านเช่นเดียวกับ “สมาทาน”

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำซ้ำ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่การบรรยาย

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับทางการ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำมูลหลายพยางค์ทุกคำ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นภาษาบาลีทั้งหมด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้มีภาษาเขมรอยู่ด้วย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยคความเดียว

ข้อต่อไป

#9. “ขายดีเป็นอันดับ 1” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้มีความแตกต่างไปจากพวก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *