บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. คำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสมาสทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. "นักบินพยายามบังคับเครื่องบินให้ร่องลงสู่พื้นดินเบื้องล่าง" จากข้อความดังกล่าวควรตัดข้อความใดออก

ข้อต่อไป

#3. "คิดถึงใจจะขาดแล้วเอย" มีคำเป็นและคำตายกี่คำ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีสระปะสม

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำไวพจน์ของคำว่า "ช้าง"

ข้อต่อไป

#6. จังหวัดในข้อใดต่อไปนี้ เป็นที่เคารพกราบไหว้พระครูวัดฉลอง

ข้อต่อไป

#7. "เรือม้าหน้ามุ่งน้ำ แล่นเฉื่อยฉ่ำลำระหง" ให้คุณค่าทางด้านใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นเรียงความที่ดีได้เรื่องหนึ่ง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้สะกดถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำมูลทุกคำ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำบาลีทุกคำ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวลี

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ใช้สำนวนภาษาไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทุกเสียง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *