บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สำนวน

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีคำที่หมายความว่า "นางหรือผู้หญิง" มากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมิได้สะท้อนคุณค่าทางสังคม

ข้อต่อไป

#4. "แต่ได้เงินสิบห้าขุนแผนให้ ไถ่ตัวออกจากขุนช้างไป " วรรณคดีเรื่องนี้กล่าวถึงผู้ใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะพิเศษของคำประพันธ์

ข้อต่อไป

#6. "แบ่งปันกันฉันทั้งสี่องค์ทุกเวลาตามประสาไร้" คำว่า "ทุกเวลา" ในที่นี้หมายถึงเวลาในข้อใด ต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้มีโครงสร้างของคำแตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำซ้ำที่แตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำซ้อนเพื่อเสียง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำไวพจน์ทุกคำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *