บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

Results

-

#1. "ลักจั่นวัลย์เปรียงแก่นปรูลาย " มีชื่อสมุนไพรอยู่ทั้งหมดกึ่ชนิด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นศัพท์ชวาทั้งหมด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้แสดงนัยชีวประวัติของผู้แต่ง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้แสดงวัฒนธรรมของศิลปะพื้นบ้าน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้แตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำประสมทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยค

ข้อต่อไป

#8. สำนวนข้อใดใกล้เคียงกันมากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. "เขาเป็นนักธุรกิจที่เมื่อลงทุนแล้วคิดถึงผลดีแต่ทางเดียว ไม่เผื่อความผิดหวังไว้บ้าง เดี๋ยวจะเป็นการ ............... เสียหรอก "

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยคความซ้อน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *