ข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

ข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคม ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคม ชุดที่ 2 (15 ข้อ)

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 2 (15 ข้อ)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยร้อยตำรวจ วิชาสังคม ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยร้อยตำรวจ วิชาสังคม ชุดที่ 2 (15 ข้อ)

โรงเรียนนายเรือ

 • ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
 • ข้อสอบโรงเรียนเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 2 (15 ข้อ)

สนใจลงคอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2566

คลิก!!..ดูรายละเอียดคอร์สติว
พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
Executive Director