บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

Results

-

#1. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#2. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#3. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#4. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#5. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#6. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#7. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#8. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#9. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

ข้อต่อไป

#10. Find out the grammatical and usage errors from five alternatives given

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *