บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 18

Results

-

#1. ในการแบ่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลึก กลุ่ม A มี 4 ทีม ในจำนวนนี้มีแมนเชลเตอร์ ยูไนเด็ด รวมอยู่ด้วย การประกบคู่แข่งขันเป็นไปแบบพบกันหมด เพื่อนับคะแนนหาที่ 1 และที่ 2 ของกลุ่ม ถ้านำตั๋วเข้าชมของทุกคู่ คู่ละ 1 ใบ ใส่กระป๋อง เขย่าให้ตั๋วคละกัน แล้วให้ท่านหลับตาหยิบตั๋วขึ้นมา 1 ใบ จงหาความน่าจะเป็นที่ท่านจะหยิบได้ตั๋วเข้าชมฟุตบอลที่มีแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าแข่งขัน

ข้อต่อไป

#2. อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระลจอมเกล้าท่านหนึ่งวิ่งทดสอบร่างกายระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยที่ 1 กิโลเมตรแรกใช้เวลาวิ่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตรหลัง 1 นาที และอัตราเร็วของการวิ่งใน 1 กิโลเมตรแรก กว่าอัตราเร็วของการวิ่งใน 1 กิโลมตรหลังอยู่ 40 เมตรต่อนาที จงหาว่าอาจารย์ท่านนี้ใช้เวลาเท่าใดในการวิ่งครั้งนี้

ข้อต่อไป

#3. จงหาว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดใช้ง่ายเงินเฉลี่ยคนละประมาณเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ถ้าราคาน้ำมันดิบที่ดูไบเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1 บาท ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. เมื่อพับกราฟของรูปพาราโบลาที่มีสมการเป็น y = x² - 2x -15 ตามแกนสมมาตรแล้ว จุด (-2,-7) จะทับกับจุดในข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ทหารราบ 1 หมูปืนเล็กมีจำนวน 11 คน ทหารราบแต่ละคนเดินด้วยอัตราเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าทหารราบหนึ่งคนบริโภคน้ำ 0.025t ลิตรต่อการเดิน 1 ชั่วโมง โดย t คืออุณหภูมิ ณ เวลาที่เริ่มออกเดิน ถ้าทหารราบจะค้องเดินเป็นระยะทาง K กิโลเมตร จงหาฟังก์ชันของการบริโภคน้ำของทหารราบ 2 หมู่ปืนเล็ก

ข้อต่อไป

#7. จำนวนรถถังของเวียดนามลบด้วยสองเท่าของจำนวนรถถังของเขมร มีจำนวนเท่ากับ 4 คัน รถถังของ ลาวมีจำนวนเท่ากับจำนวนรถถังของเวียตนามลบด้วย 6 ถ้าจำนวนรถถังของทั้งสามประเทศรวมกัน เท่ากับ 32 คัน จงหาความแตกต่างระหว่างจำนวนรถถังของลาวกับเขมร

ข้อต่อไป

#8. ฝ่ายเสนาธิการได้คำนวนว่าในการนำทหารเข้ายึดที่หมายแห่งหนึ่ง ซึ่งมีทหารฝ่ายข้าศึก x คน จะต้องใช้ทหารฝ่ายเรา 2x -3 คน จงหาอินเวอร์สฟังก์ชันของ x เมื่อกำหนดให้ k = จำนวนทหารฝ่ายเราที่ต้องใช้ในการยึดที่หมาย และ f(k) = 3x + 2

ข้อต่อไป

#9. จงหาค่าของ

ข้อต่อไป

#10. น้ำหนักเฉลี่ยของพลทหารคนที่ 1 ถึงคนที่ 4 มีค่าเท่ากับ 60 กิโลกรัม ถ้วนำน้ำหนักของพลทหารคนที่ 5 และคนที่ 6 มาคิดด้วย น้ำหนักเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก 2 กิโลกรัม น้ำหนักของพลทหารคนที่ 5 เบากว่า คนที่ 6 อยู่ 3 กิโลกรัม จงหาน้ำหนักของพลทหารคนที่ 5 และคนที่ 6

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *