บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. เลนส์เว้ามีความยาวโฟกัส 12 เซนติเมตร ถ้าวางวัตถุขนาด 2 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์เว้าเป็นระยะทาง 24 เซนติเมตร ภาพจะมีขนาดเป็นกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#4. เลนส์นูน 2 อัน มีความาวโพกัส 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร วางห่างกัน 40 เซนติเมตร ถ้าวางวัตถุห่างจากเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตรเป็นระยะ 15 เซนติเมตร และห่างจากเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร เป็นระยะ 55 เซนติเมตรจงหาว่าระยะห่างวัตถุและภาพที่เกิดจากเลนส์ทั้งสอง

ข้อต่อไป

#5. ห้องเรียนของนักเรียนนายร้อย ต้องการความสว่าง 500 ลักซ์ หากใน 1 ห้อง มีนักเรียนนาย ร้อย 20 นาย แต่ละนายควรมีพื้นที่ในห้องเรียน 2 ตารางเมตร ถ้านักเรียนจะออกแบบห้องเรียนให้แสงสว่างเพียงพอ นักเรียนจะใช้หลอดไฟที่ให้พลังงานแสงหลอดละ 10,000 ลูเมน จำนวนอย่างน้อยกี่หลอด และให้ถือว่าห้องเรียนมีความกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากัน

ข้อต่อไป

#6. นักเรียนนายร้อยทันรบ ทำการทดลองเกี่ยวกับการระเหยเป็นไอของสารในห้องปฏิบัติการ ดังรูป ในขณะที่ขี้ผึ้งและน้ำมันสนกำลังเดือดอยู่ ซี้ผึ้งมีน้ำหนัก 125 กรัม และน้ำมันสน มีน้ำหนัก 110 กรัม และสารทั้งสองอยู่ในภาชนะที่มีน้ำหนักเท่ากัน และวางห่างจุดกึ่งกลางของคานเท่ากัน ตะเกียงทั้งสองให้ความร้อนแก่สารทั้งสองเท่ากันในอัตรา 900 แคลอรี/วินาที ถาม ว่า ณ เวลาเท่าใด คานจะมาอยู่ในระดับสมดุลเป็นครั้งแรก หากความร้อนแฝงจำเพาะในการกลายเป็นไอของขี้ผึ้งและน้ำมันสนเป็น 600 และ 700 แคลอรี/กรัม ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#7. พลทหรพุฒ สังเกตการณ์โดยใช้กระจกมองหลังขณะนั่งอยู่บนรถ โดยที่สายตาอยู่ห่างจากกระจก เป็นระยะ 1 เมตร และอยู่ตรงกึ่งกลางของกระจก ดังรูปข้างล่างนี้ กระจกมีความกว้าง 20 เชนติเมตร เมื่อเริ่ม สังเกตการณ์พลทหารพุฒเห็นรถถังคันหนึ่งอยู่ ณ ริมกระจกด้านซ้ายพอดี รถลังคันดัง กล่าวนี้เคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับเส้นแกนกลางของกระจกด้วยอัตราเร็ว 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อ เวลาผ่านไป 10 วินาที พลทหารพุฒสังเกตเห็นว่ารถถังคันนี้มาอยู่ตรงกลางกระจกพอดี ถามว่ารถถังคันดังกล่าวขณะนี้อยู่ห่างจากกระจกเป็นระยะทางเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ดาวเทียมสื่อสารดวงหนึ่งโคจรรอบโลกด้วยความเร็ว 10, 000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ถ้าโลกมีรัสมี 6370 กิโลกรัม ถามว่าดาวเทียมนี้จะต้องอยู่สูงจากพื้นโลกเท่าใด จึงลอยอยู่เหนือตำแหน่งเดิม บนพื้นโลกได้ตลอดเวลา (ให้ π = 22/7)

ข้อต่อไป

#9. ในบ้านของ นักเรียนนายร้อยวิชิต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้
หลอดไฟซึ่งใช้กระแสรวมทั้งหมด 1.5 แอมแปร์
เตารีด ขนาด 1000 วัตต์
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 750 วัตต์
ตู้เย็น ขนาด 275 วัตต์
ฟิวส์ที่ใช้ในบ้านมีขนาด 15 แอมแปร์
หากนักเรียนนายร้อยวิชิตต้องการจะเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น มาใช้ โดยมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 750 - 1200 วัตต์ นักเรียนนายร้อยวิชิตสามารถเลือกเครื่องดูด ฝุ่นขนาดกำลังวัตต์สูงสุดได้เท่าใด โดยที่จะไม่ทำให้การใช้ไฟฟ้าในบ้านของตนเกินกำลังที่ฟิวส์จะ รับได้ เมื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมกัน (ความต่างศักย์ไฟฟ้าใช้ตามบ้านเป็น 220 โวลต์)

ข้อต่อไป

#10. เครื่องผ่อนแรงในรูปข้างล่างนี้ใช้ยกวัตถุที่มีน้ำหนัก 1000 นิวตัน ผู้ดึงที่ปลายอีกข้างหนึ่งจะต้องใช้แรงเท่าใด วัตถุนี้จึงจะอยู่นิ่ง (ให้ถือว่าคานและรอกมีน้ำหนักน้อยมาก)

ข้อต่อไป

#11. ตัวอย่างโลหะชนิดหนึ่งมีน้ำหนัก 80 กรัม เมื่อชั่งในอากาศ แต่มีน้ำหนัก 60 กรัม เมื่อชั่งในน้ำ หากนำโลหะชนิดนี้ที่มีปริมาตร 2.5 x 10⁵ เซนติเมตร³ มาสร้างเป็นเรือ ถามว่าจะต้องสร้างเรือที่มีปริมาตรอย่างน้อยเท่าใด เรือจึงจะลอยน้ำอยู่ได้

ข้อต่อไป

#12. นักเรียนนายร้อยบรรณศิริ ดึงวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีน้ำหนัก 100 นิวตัน ดังรูป หากนักเรียนนายร้อยบรรณศิริใช้แรง 75 นิวตัน ในการดึงวัตถุบนพื้นราบและใช้แรง 6 นิวตัน ในการดึงวัตถุขึ้นทางลาด แล้วจึงออกแรงยกวัตถุวางบนชั้นที่มีความสูง 0.5 เมตร กิจกรรมนี้จะเกิดงานขึ้นเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากส่วนที่น้ำมีความลึก 4 ไปยังส่วนที่น้ำมีความลึก B โดยมีมุมตกกระทบ เป็น 30° ทำให้เกิดมุมหักเห 20° ดังรูป และความเร็วคลื่นที่ความลึก B เป็น 1 เมตร/วินาที หากความยาวคลื่นที่ความลึก A เป็น 3 เมตร ถามว่าระหว่างความลึก A กับ B ความ ลึกใดลึกกว่ากัน และคลื่นนี้มีความถี่เท่าใด (ให้ sin(20°) = 0.34)

ข้อต่อไป

#14. นักเรียนนายร้อยราชันย์ ทำการทดลองเกี่ยวกับการแทรกทรอดของคลื่น โดยใช้แหล่งกำเนิดคลื่น อาพันธ์ S₁ และ S₂ ดังรูป ให้จุด P เป็นจุดบนเส้นปฏิบัพ และจุด Q เป็นจุดยนเส้นบัพ นักเรียนนายร้อยราชันย์ วัดระยะ a, b, c, d ได้เป็น 28, 43, 42 และ 17 เซนติเมตร ตามลำดับหากคลื่นทั้งสองมีความเร็ว 3 เมตร/วินาที จงหาความถี่ของคลื่นทั้งสองนี้

ข้อต่อไป

#15. .น้ำแข็ง 100 กรัม ที่ 0 องศาเซลเซียส ผสมกับน้ำ 500 กรัม และอยู่ในภาวะสมดุล หารต้องการให้ทั้งหมดนี้กลายเป็นน้ำที่ 10 องศาเซลเซียส จะต้องเพิ่มน้ำที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสกี่กรัม (ความร้อนแฝงในการหลอมเหลวของน้ำแข็งมีค่า 0 แคลอรีต่อกรัม,ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า 1 แคลอรี/กรัม.องศาเซลเซียส)

ข้อต่อไป

#16. จงหาความต้านทานรวมระหว่าง จุด A และจุด B ในรูป

ข้อต่อไป

#17. พลทหารศรราม นำวัตถุมาวางไว้ 20 เซนติเมตร ห่างจากหน้ากระจกนูนที่มีรัศมีความโค้ง 10 เซนติเมตร พลทหารศรร่าม จะมองเห็นภาพลักษณะใดที่ตำแหน่งใด

ข้อต่อไป

#18. ในฤดูหนาวที่เขาชะโงก นักเรียนนายร้อยนายหนึ่งอ่านเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงต่ำได้ 11.5 องศาเซลเชียส และอ่านเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงสูง (ถูกต้องแน่นอน)ได้ 50 องศาฟาเรนไฮด์ ถามว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงต่ำมีความผิดพลาดหรือไม่ ถ้าผิด ผิดเท่าไร

ข้อต่อไป

#19. น้องป็อป กำลังวิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็วย่อยเป็น เมตร/วินาที ของน้องป๊อปทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตก

ข้อต่อไป

#20. โยนวัตถุ 2 ชิ้น ซึ่งมีขนาดและมวลเท่ากันขึ้นไปในแนวดิ่ง ชิ้นแรกทีความเร็วต้นเป็น 4 เท่า ของชิ้นที่สอง อยากทราบว่าวัตถุชิ้นแรกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงเป็นกี่เท่าของชิ้นที่สอง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *