บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

Results

-

#1. นักเรียนนายร้อยกิตติ กระโดดร่มจากเครื่องบิน และลอยต่ำลงมาถึงระดับความสูง 105 เมตร ในขณะนั้นร่มเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งเหนือศีรษะครูฝึกพอดีด้วยอัตราเร็วคงที่ 6 เมตรวินาที หลังจากนั้นอีก 5 วินาที เขาได้ยินเสียงของครูฝึกผ่านเครื่องขยายเสียงจากพื้นดินที่มีกำลัง 150 วัตต์ ให้เขาเตรียมหัวลงพื้น จงหาว่าความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งนี้มีค่ากี่วัตต์ต่อตารางเมตร

ข้อต่อไป

#2. จากกราฟข้างล่างนี้ จงหาระยะทางที่เคลื่อนที่เป็นเวลา 7. วินาที

ข้อต่อไป

#3. จากรูปข้างล่างนี้ จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่ทำกับแรง 8 นิวตัน

ข้อต่อไป

#4. จากรูปข้างล่างนี้ จงหาขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลที่กระทำต่อมวล m₁ เนื่องจากมวล m₂ และมวล m₃ ในเทอมของค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล G (กำหนดให้ m₁ = 2 กิโลกรัม, m₂ = 2 กิโลกรัม และ m₃ = 6 กิโลกรัม)

ข้อต่อไป

#5. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตาชั่งในลิฟต์ ขณะที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร่ง a อ่านน้ำหนักจากตาชั่งได้ 600 นิวตัน แค่เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร่ง a เท่าเดิม เขาอ่านน้ำหนักได้ 200 นิวตัน จงหาว่าอัตราเร่ง a มีค่ากี่เมตร/วินาที²

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. เลนส์เว้ามีความยาวโฟกัส 12 เซนติเมตร ถ้าวางวัตถุขนาด 2 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์เว้าเป็นระยะ 24 เซนติเมตร ภาพจะมีขนาดเป็นกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#9. เลนส์นูน 2 อันมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร วางห่างกัน 40 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตรเป็นระยะ 15 เซนติเมตร และห่างจากเลนส์ที่มีความยาว โฟกัส 15 เซนติเมตร เป็นระยะ 55 เซนติเมตรจงหาระยะห่างระหว่างวัตถุและภาพที่เกิจจากเลนส์ทั้งสอง

ข้อต่อไป

#10. ห้องเรียนของนักเรียนนายร้อย ต้องการความสว่าง 500 ลักซ์ หากใน 1 ห้อง มีนักเรียนนายร้อย 20 นาย แต่ละนายควรมีพื้นที่ในห้องเรียน 2 ตารางเมตร ถ้านักเรียนจะออกแบบห้องเรียนให้แสงสว่างเพียง พอ นักเรียนจะใช้หลอดไฟที่ให้พลังงานแสงหลอดละ 10,000 ลูเมน จำนวนอย่างน้อยกี่หลอด ให้อัตราการสูญเสียในการให้พลังงานของแสงนั้นเป็น 20% ของหลังงานแสงทั้งหมด และให้ถือว่าห้องเรียนมี ความกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *