บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ดินที่อุดมสมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. ชั้นบรรยากาศของโลกที่ทำหน้าที่ดูดรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์คือชั้นใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ข้อต่อไป

#4. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเป็นกล้องประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. หินที่ถูกแปรสภาพมาจากหินแกรนิต มีผลึกแวววาว สีเข้ม เนื้อแข็ง ใช้ทำครกหิน หรือลูกนิมิต ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์

ข้อต่อไป

#7. อากาศในห้องหนึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์ 70% ที่อุณหภูมิ 32°C จงหามวลของไอน้ำในห้องนี้ซึ่งห้อง มีขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร และที่อุณหภูมิ 32°C อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 180 กรัม/ลูกบาศก์เมตร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดกล่าวถึงเรื่องของลมได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. สารเคมีที่ใช้เดิมลงในน้ำเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ คือ

ข้อต่อไป

#10. เขาลูกหนึ่งสูง 1,782 เมตร ความกดดันของอากาศบนยอดเขาจะเป็นกี่มิลลิเมตรปรอท และถ้าต้มน้ำ บนยอดเขานี้ น้ำจะเดือดที่กี่องศาเซลเซียส

ข้อต่อไป

#11. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรไปทางเดียวกับการหมุนของโลกและอยู่สูงจากพื้นโลก 28,630 กิโลเมตร โดยมี ความเร็วโคจรเป็น 10,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดาวเทียมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ กำหนดรัสมีโลกเท่ากับ 6,370 กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#12. หมอกควันที่เกิดเป็นปัญหาในภาคเหนือของประเทศไทยจัดเป็นสารชนิดใด

ข้อต่อไป

#13. วิธีที่ดีที่สุดในการทำน้ำให้สะอาด คือ

ข้อต่อไป

#14. ในการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้เห็นส่วนประกอบของเซลล์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะต้องหยดสารใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อความเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *