บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. โยนวัตถุ มวล 0.2 กิโลกรัมขึ้นไปในแนวดิ่งถึงจุด ข ได้ระยะสูงสุด 6 เมตรจากพื้น หลังจากนั้นวัตถุตกลงมาที่จุด ค สูงจากพื้น 3 เมตร และตกลงมาที่จุด ง ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับจุด ก แล้วตกลงไบในหลุมที่จุด จ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุด ก 2เมตร ดังในภาพ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. รถยนต์คันหนึ่ง มวล 1,200 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็วคงที่บนทางราบได้ระยะทาง 1,000 เมตร ในเวลา 20 วินาที ที่อัตราเร็วดังกล่าวเกิดแรงเสียดทาน 2,670 นิวต้นกระทำต่อรถ จงคำนวณหากำลังของเครื่องยนต์ ตอบในหน่วยกิโลวัตต์

ข้อต่อไป

#4. โมไบล์ประกอบด้วยคานและมวลห้อยอยู่ในสภาพสมดุล ดังในภาพ มวล B มีขนาดกี่กรัม และระยะ y มีขนาดกี่เซนติเมตร กำหนดให้คานมีมวลน้อยมาก

ข้อต่อไป

#5. นักเรียนนายร้อย รบ หาญกล้า ฝึกขับรถยนต์ทางทหาร โดยเริ่มออกจากจุด ก ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที ถึงจุด ข แล้วเลี้ยวขวาแล่นต่อไปทางทิศตะวันออก ด้วยอัตราเร็ว 30 กิโลมตร/ชั่วโมง ถึงจุด ค เลี้ยวขวาเล่นต่อไปทางทิศใด้โดยไม่ทราบอัตราเร็ว เป็นเวลา 5 นาทึ ถึงจุดหมาย ง การขับรถจากจุด ก มาถึงจุด ง ตามเส้นทาง ก ข ค ง ใช้เวลารวม 40 นาที คิดเป็นความเร็วเฉลี่ย 7.5√5 กิโลเมตร/ชั่วโมง จงคำนวณหาระยะทางในช่วง ค ถึง ง ตอบในหน่วยกิโลเมตร

ข้อต่อไป

#6. ทดลองใช้เครื่องชั่งสปริงสี่เครื่อง ก ข ค ง ผูกเชือกเพื่อดึงห่วงตรงกลาง ดังในภาพ ออกแรงดึงเครื่องชั่งทั้งสี่พร้อมกันให้ตรงกลางอยู่นิ่ง อ่านค่าแรงดึงในเครื่องชั่ง ก ได้ 19.1 นิวตัน ค ได้ 10 นิวตัน ง ได้ 20 นิวตัน แรงดึงในเครื่องชั่ง ข จะอ่านคำได้ประมาณเท่าใด ตอบในหน่วยนิวตั

ข้อต่อไป

#7. ก คือ น้ำแข็งอุณหภูมิ 0℃ มวล 200 กรัม ข คือ น้ำอุณหภูมิ 10℃ มวล 400 กรัม ค คือ น้ำอุณหภูมิ 90℃ มวล 300 กรัม ผสม ก ข ค เข้าด้วยกัน อุณหภูมิผสมมีค่ากี่องศาเซลเซียส

ข้อต่อไป

#8. แผ่นโลหะ A และ B ประกบกันด้วยหมุดยึดหัวท้ายที่คุณหภูมิ 30℃ และมีลักษณะตรงอยู่ในแนวระดับ ดังในภาพ ถ้าต้องการให้แผ่นโลหะคู่นี้โก่งขึ้นเพื่อให้ A แตะกับ C ที่อุณหภูมิสูงกว่า 30℃ จะต้องเลือกโลหะชนิดใดในตารางมาใช้ทำแผ่น A และ B ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#9. น้ำอุณหภูมิ 32℃ มวล 75 กรัม บรรจุอยู่ในกระป้องโลหะ มวล 100 กรัม โลหะที่ใช้ทำกระป๋องมีค่าความจุความร้อนจำเพาะ 0.56 แคลอรี/(กรัม ℃) ความหนาแน่น 3 กรัมลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อมาเทน้ำอุณหภูมิ 14℃ มวล 132 กรัมลงไป จงคำนวณหาอุณหภูมิผสม ตอบในหน่วยองศาเซลเชียส

ข้อต่อไป

#10. พลังงานความร้อน 9,724 แคลอรี จะสามารถทำให้น้ำแข็งอุณหภูมิ -26℃ กลายเป็นไอน้ำเดือดอุณหภูมิ 130℃ ได้กี่กรัม (กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งและไอน้ำเท่ากับ 0.5 แคลอรี/(กรัม℃ เท่ากัน)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *