บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. จะต้องใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสอัตราการ ไหลกี่ลิตรต่อนาที ผสมกับน้ำเย็นอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสอัตราการไหล 10 ลิตร/นาทีจึงจะได้น้ำอุ่นอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสในเวลา 10 นาที

ข้อต่อไป

#2. โลหะชนิดหนึ่งมวล 25 กรัมทำให้ร้อนขึ้น 50 องศาเซลเซียสต้องให้พลังงานความร้อน 2625 กูล ถ้านำโลหะชนิดนี้มาทำลำกล้องปืนกลจะใช้ยิงต่อเนื่องได้เมื่ออุณหภูมิไม่เกิน 900 องศาเซลเซียส นำโลหะนี้มาทำลำกล้องปืนกลมวล 1 กิโลกรัมอุณหภูมิก่อนยิง 30 องศาเซลเซียส จะยิงต่อเนื่อง ได้สูงสุดจำนวนกี่นัด กำหนดให้การยิงหนึ่งนัดพลังงานความร้อนของลำกล้องจะเพิ่มขึ้น 725 แคลอรี

ข้อต่อไป

#3. ต้องการทำให้น้ำอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสปริมาตร 0.01 ลิตร เดือดกลายเป็นไอจนหมดต้องใช้พลังงานความร้อนกี่แคลอรี

ข้อต่อไป

#4. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ในการแข่งขันวิ่งระยะไกลของโรงเรียนทหารชาติต่างๆเหลือระยะทางอีก 200 เมตรสุดท้าย นักเรียนนายร้อยไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ตามผู้นำซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยต่งชาติอยู่ 4 เมตร โดยผู้นำวิ่งด้วย อัตราเร็วคงที่ 8 เมตรวินาที ถ้านักเรียนนายร้อยไทยต้องการเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งก่อนนักเรียนนายร้อย ต่างชาติ 1 วินาที จะต้องวิ่งด้วยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที

ข้อต่อไป

#6. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง(หรือทั่วไปเรียกว่าดิ่งพสุธา) คือเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติให้ร่มกางออกได้เองตามความสูงที่กำหนด ใช้หลักการเมื่อนักกระโดดร่มลงมาแล้วยัง ไม่ เปิดร่ม ลงมาถึงความสูงที่กำหนดไว้มีความดันอากาศเท่ากับตั้งไว้ที่เครื่องเปิดร่มฯทำให้เครื่องเปิดร่มฯ ทำงานร่มจะกางออกได้เอง ในการกระโดดร่มครั้งหนึ่ง ร้อยโท ครูร่ม ค่ายเอราวัณ ต้องการให้เครื่อง เปิดร่มอัตโนมัติทำงานที่ความสูง 748 เมตรเหนือพื้นดิน เขาต้องตั้งค่าความดันอากาศที่เครื่องเปิดร่มอัตโนมัติกี่มิลลิเมตรปรอท ถ้าในวันนั้นที่พื้นดินมีค่าความดันอากาศเท่ากับ 740 มิลลิเมตรปรอท

ข้อต่อไป

#8. รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่เริ่มจากหยุดนิ่ง ด้วยอัตราเร่งดังในกราฟ จงคำนวณหาระยะทางที่จักรยานยนต์เคลื่อนที่ในช่วงเวลา 0-60 วินาที เป็นกี่กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#9. นักเรียนนายร้อย ขยัน หมั่นเพียร ฝึกเดินแผนที่เข็มทิศจากจุดเริ่มต้น เดินไปทางทิศตะวันออกเป็น ระยะทาง 15 กิโลมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทงทิศเหนือระยะทาง 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเร่งเดินด้วยอัตราเร็ว 6 กิโลเมตรเมตร/ชั่วโมงเป็นเวลา 35 นาทีถึงที่หมาย จงคำนวณการกระจัด ตอบในหน่วยกิโลเมตร

ข้อต่อไป

#10. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ลากกล่องมวล 60 กิโลกรัม ด้วยความเร็วคงที่ 0.30 เมตร วินาที ไปบนพื้นซึ่งมีสัมประสิทธิ์ แรงเสียดทานสถิตระหว่างกล่องและพื้นเท่ากับ 0.21 และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์เท่ากับ 0.12 จงคำนวณหาแรงที่ใช้ลากกล่อง ตอบในหน่วยนิวตัน

ข้อต่อไป

#14. วัตถุอยู่หน้าเลนส์ห่างจากเลนส์ระยะ 8 เซนติเมตร เกิดภาพที่หน้าเลนส์ระยะ 40 เซนติเมตร เลนส์นี้มีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#15. รถกระบะโตโยต้าวีโก้ดัดแปลงเป็นรถทหารคันหนึ่งมวล 1,300 กิโลกรัม วิ่งเข้าโค้งซึ่งเป็นทางราบ (ไม่ยกพื้นถนนด้านนอกโค้งสูงกว่าค้านใน)รัศมี 50 เมตร ถ้าล้อยางและถนนมีสัมประสิทธิ์ แรงเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.24 และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์เท่ากับ 0.16 จงคำนวณหาอัตราเร็วสูงสุดที่รถจะเข้าโค้งได้โดยไม่ลื่นไถลออกจากโค้ง ตอบในหน่วย เมตร/วินาที กำหนดให้น้ำหนักรถกระจายตัวลงที่ล้อเท่ากันทุกล้อ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *