บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ลำแสงขนาดเล็กพุ่งจากจุด A ไปยังกระจกเงา CD ขนาด 25 เซนติเมตรอยู่ห่างจากจุด A เป็นระยะทาง 70 เซนติเมตร พบว่าแสงนั้นสะท้อนกลับมาที่จุดเดิม(จุด A) ถ้าหมุนกระจกเงานั้นไป 30 องศากับแนวเดิมจุดที่ลำแสงสะท้อนกระทบบนจอภาพ(จุดB)จะห่างจากจุด A กี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#2. จากรูป A เป็นเลนส์หรือกระจกชนิดใด

ข้อต่อไป

#3. วัตถุขนาด 24 เซนติเมตรวางอยู่หน้ากระจกนูนที่ระยะ 12 เซนติเมตรถ้ากระจกมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 40 เซนติเมตร จงคำนวณหาขนาดของภาพ ตอบในหน่วยเซนติเมตร

ข้อต่อไป

#4. แท่งโลหะมวล 24 กิโลกรัมความหนาแน่น 2 เท่าของน้ำ ถ้านำไปชั่งในของเหลวความหนาแน่น 1300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าแรงได้กี่นิวตัน

ข้อต่อไป

#5. แสงเดินทางผ่านตัวกลางครรชนีหักเห n₁,n₂,n₃,n₄ ทุกตัวมีค่าไม่เท่ากัน รอยต่อระหว่างตัวกลาง ทุกตัวขนานกัน ข้อมูลค่ามุมรังสีของแสงเป็นไปตามที่กำหนดในภาพ ถ้าต้องการทำเส้นใยนำแสงจะต้องจับคู่ตัวกลางใดมาทำแก้วชั้นใน และแก้วชั้นนอก ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#6. รถยนต์เลื่อนที่ไปตามถนนตรงยาวมาก ด้วยความเร็วและเวลาดังในกราฟ ในช่วงเวลา 0-8 นาที รถคันนี้มีความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อนาที

ข้อต่อไป

#7. สะพานเหล็กรูปร่างสม่ำเสมอยาว 10 เมตร หนัก 20 ตัน วางอยู่บนเสาที่ปลายสะพานฝั่งละ 2 เสา (รวมทั้งสองฝั่ง A B เป็น 4 เสา) ถ้ารถถังหนัก 40 ตันขึ้นมาบนสะพานแล้ววิ่งไปจอดอยู่บนสะพาน จุดศูนย์กลางมวลรถถังอยู่ห่างจากปลายด้าน A 3 เมตร น้ำหนักที่กดลงบนเสาแต่ละหนึ่งต้นที่ด้าน A และด้าน B มีค่ากี่ตัน (ในทางวิศวกรรมปัจจุบันบางเรื่องยังคิดน้ำหนักเป็นตันอยู่)

ข้อต่อไป

#8. ยิงจรวดขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร่ง 5 เมตรต่อวินาที² เมื่อขึ้นไปได้ 10 วินาทีเชื้อเพลิงหมด สังเกตต่อไปจนจรวดตกกลับมาที่พื้นจรวดขึ้นไปได้สูงที่สุดกี่เมตร

ข้อต่อไป

#9. นักขี่รถจักยานยนต์ต้องการออกจากจุดเริ่มต้นไปหยุดรับแฟนสาวซึ่งอยู่ห่างจากเขาเป็นระยะทาง 1.8 กิโลเมตรโดยใช้ความเร่งคงที่ 3 เมตรต่อวินาที² และเบรกด้วยความหน่วง 9 เมตรต่อวินาที² เขาจะสามารถทำเวลาได้น้อยที่สุดกี่วินาที (หากไม่ประสบอุบัติเหตุหรือถูกตำรวจจับเสียก่อน)

ข้อต่อไป

#10. กล่องมวล 3 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องและพื้นเท่ากับ 0.2 มีแรงคู่หนึ่งกระทำต่อกล่องพร้อมกันในแนวขนานกับพื้นในทิศทางต่างๆ กัน ทำให้กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงสุด 8 เมตรต่อวินาที²และต่ำสุด 2 เมตรต่อวินาที² แรงคู่นั้นมีขนาดกี่นิวตัน

ข้อต่อไป

#11. นักเรียนนายร้อยกรีทา แข็งแรง มวล 60 กิโลกรัมขี่จักรยานมวล 12 กิโลกรัมขึ้นทางลาดเอียง 30 องศา เป็นระยะทาง 300 เมตรภายในเวลา 2 นาที จงคำนวณหากำลังตอบในหน่วยวัตต์

ข้อต่อไป

#12. จ่าสิบเอกราชัน วีรชนผู้กล้า วางแผนทำที่พักกันกระสุน จะต้องใช้ไม้หนาอย่างน้อยที่สุดกี่เซนติเมตร จึงจะสามารถหยุดกระสุนปืนAK47 อาก้า มวล 20 กรัมความเร็ว 400 เมตรต่อวินาที ไม่ให้ทะลุออกมาได้ กำหนดให้ไม้ออกแรงกระทำต่อกระสุนปืน 5000 นิวตัน

ข้อต่อไป

#13. แบตเตอร์รี่แรงเคลื่อนไฟฟ้า 48 โวลต์ นำมาต่อกับหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ มีกระแสไหลผ่าน 4 แอมแปร์ ค่าความต้านทานภายในแบตเตอร์รี่ และความต้านทานของหลอดไฟฟ้า มีค่ากี่โอห์ม

ข้อต่อไป

#14. จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดความร้อน ซึ่งมีค่าสภาพต้านทาน 0.04 โอห์มต่อเมตร ยาว 50 เซนติเมตร กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ ความต่างศักย์ 100 โวลต์ ตอบในหน่วยมิลลิเมตร

ข้อต่อไป

#15. โรงนอนทหารหลังหนึ่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้
หลอดไฟส่องสว่าง 40 วัตต์ 80 หลอด เปิดใช้วันละ 4 ชั่วโมง 15 นาที
พัดลม 80 วัตต์ 40 ตัว เปิดใช้วันละ 8 ชั่วโมง 30 นาที
ตู้เก็บกล้อง 60 วัตต์ 5 ตู้ เปิดใช้วันละ 24 ชั่วโมง
โรงนอนทหารนี้ในเดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้ากี่หน่วย

ข้อต่อไป

#16. ศูนย์สื่อสารทหารแห่งหนึ่ง มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1.5 กิโลวัตต์ ความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะต้องใช้สวิตช์อัตโนมัติกับเครื่องรับ-ส่งนี้ขนาดอย่างน้อยที่สุดกี่แอมแปร์

ข้อต่อไป

#17. ตัวต้านทานตัวหนึ่งเมื่อสุ่มหยิบขึ้นมาดูแถบสีจากด้านซ้ายไปขวามีสีดังนี้ สีทอง สีส้ม สีน้ำเงิน สีเขียว ความต้านทานนี้มีคำกี่โอห์ม (ดำ น้ำตาล แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน ม่วง เทา ขาว)

ข้อต่อไป

#18. ในการฝึกภาคสนามนอกที่ตั้งครั้งหนึ่ง ต้องการต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังเต็นท์ที่บังคับการกองพันโดยโยงสายไปตามเสาไฟฟ้าชั่วคราวเป็นระยะทาง 50 เมตร ถ้าเต็นท์ที่บังคับการกองพัน ใช้ไฟฟ้าแรงเคลื่อน 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้าตอนกลางวัน 4.1 กิโลวัตต์ ตอนกลางคืน 3.2 กิโลวัตต์ จากตารางคำแนะนำข้างล่างนี้ ควรใช้สายไฟฟ้าขนาดพื้นที่หน้าตัดกี่ตารางมิลลิเมตรจึงจะปลอดภัย และประหยัดที่สุด

ข้อต่อไป

#19. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#20. ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *