บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อที่ถูกต้องคือ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. เมื่อขึ้นไปที่สูงเช่น บนเครื่องบิน จะทำให้หายใจได้ยาก เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อต่อไป

#7. น้ำเสียมักมีกลิ่นเหม็นและสีดำ เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อต่อไป

#8. น.ส.สมศรีเป็นโรคตาบอดสีแต่งงานกับนายทองดีเป็นตาปกติ มีลูกชาย 2 คนและลูกหญิง 2 คน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ข้อต่อไป

#9. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ถ้าสามารถนำเซลล์ไข่ 2 เซลล์ให้รวมกันเหมือนการผสมระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์สเปิร์ม การเติบโตที่เกิดขึ้นควรจะเป็นลักษณะใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดผิด เกี่ยวกับสมบัติของสาร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดผลการทดสอบและสรุปผลไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. สารละลาย H₂SO₄ มีความหนาแน่น 1.25 กรัมลูกบาศก์เซนติเมตร และมีความเข้มข้น 34 % โดยน้ำหนักในน้ำ 1 กิโลกรัม จะมีเนื้อกรดกี่โมล (กำหนดให้ มวลอะตอมของ H = 1, S = 32 และ O = 16 )

ข้อต่อไป

#14. ในการทดลองนำกระบอกตวงขนาด 50 cm³ บรรจุน้ำเต็มคว่ำในอ่างน้ำขนาด 10 ลิตร เมื่อถ่ายก๊าซออกซิเจนเข้าไป อ่านปริมาตรก๊าซได้ 20 cm³ แล้วนำก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ ถ่ายเข้าไปในกระบอก ตวงที่มีก๊าซออกซิเจนอยู่ปริมาตร 20 cm³ เท่ากัน จากนั้นเขากระบอกตวง รอจนกระทั่งปฏิกิริยาสิ้นสุด (ระดับน้ำในกระบอกตวงคงที่) จะเหลือก๊าซในกระบอกตวงเท่าไร กำหนดให้ 2NO + O₂ = 2NO₂

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#16. ข้อความที่กล่าวถูกต้องมีกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#17. สารในข้อใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็น กรด กลาง เบส และเป็นทั้งกรดและเบส ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#20. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *