บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ทบ.62)

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ทบ.62)

Results

-

#1. ใช้เลนส์นูนความยาวโฟกัส 5 cm เป็นแว่นขยายสร้างภาพเสมือนที่ระยะ 15 cm จะได้กำลังขยายเป็น กี่เท่า

#2. ยิงกระสุนปืนออกไปในแนวราบบนผิวของดวงจันทร์ กระสุนกระทบเป้าที่ระยะห่าง 25 m ที่ตำแหน่ง 5 mm ใต้แนวการยิงแต่ถ้าเลื่อนเป้าให้ห่างจากจุดที่ยิงเป็น 50 m ลูกปืนจะกระทบเป้าใต้แนวการยิงกี่มิลลิเมตร

#3. A กับ B เคลื่อนที่ออกจากจุด O พร้อมกันโดยที่ A เคลื่อนที่ขึ้นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 1 หน่วย และ B เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 1 หน่วย ระยะห่างระหว่าง A กับ B จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็วกี่หน่วย

#4. กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R มีค่ากี่แอมแปร์

#5. จากวงจรไฟฟ้าดังรูป ถ้าโวลต์มิเตอร์ V₁ อ่านค่าได้ 4 V จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า (V) ของแหล่งกำเนิด ไฟฟ้า

#6. เมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะ 5 m ทางด้านซ้ายของเลนส์ ได้ภาพจริงที่ระยะ 15 cm ทางด้านขวาของเลนส์ถ้าเปลี่ยนเป็นวางวัตถุที่ระยะ 15 cm ทางด้านซ้ายของเลนส์จะได้ภาพอะไร อยู่ที่ตำแหน่งใด

#7. ลวดเส้นหนึ่งยาว l₀ ที่อุณหภูมิ t₀ และยาว l₁ ที่อุณหภูมิ t₁ เนื้อสารที่ใช้ทำลวดเส้นนี้มีค่าสัมประสิทธิ์ ของการขยายตัวเชิงเส้น (เชิงความยาว) เป็นเท่าใด

#8. วัตถุ m₁ กับ m₂ โยงกันด้วยเชือกและห้อยในแนวดิ่งดังรูป ดึงทั้งพวงขึ้นด้วยความเร่ง a จงหาว่าความตึง T₁ ในเชือกบนจะเป็นกี่เท่าของความตึง T₂ ในเชือกล่าง

#9. จอมตลกวางแผนปล่อยหนูปีศาจออกมาอาละวาดในเมือง เขาเอาหนูปีศาจใส่รถบรรทุกแล่นด้วย ความเร็ว 10 m/s ไปตามถนนตรง และปล่อยหนูปีศาจออกมาทีละตัว โดยปล่อยหนึ่งตัวต่อวินาที หนูปีศาจเมื่อหลุดจากรถก็วิ่งไปข้างหน้าทันทีด้วยอัตราเร็ว 20 m/s (อัตราเร็วของหนูปีศาจบนถนนไม่ขึ้นกับอัตราเร็วของรถบรรทุก มนุษย์ค้างคาวรู้ข่าวถ่วงหน้า จึงรีบมาจัดการเก็บหนูปีศาจ เขาขับรถ ค้างคาวแล่นสวนเข้ามาด้วยอัตราเร็ว 20 /s ในทิศตรงข้ามกับทิศที่หนูวิ่งรถค้างคาวมีเครื่องมือเก็บหนูปีศาจทันทีที่หนูถึงรถ จงหาว่ามนุษย์ค้างคาวเก็บหนูปีศาจไปทำหนูสะเต๊ะได้กี่ตัวต่อหนึ่งนาที

#10. ภาชนะทรงกระบอกพื้นที่ตัดขวาง 100 cm² ใบหนึ่ง บรรจุน้ำ (ความหนาแน่น 100 kg/m³) อยู่ปริมาณหนึ่งนำวัตถุทรงลูกบาศก์ที่มีด้านยาวด้านละ 5.0 cm และ ความหนาแน่น 800 kg/m³ ไปลอยน้ำในภาชนะ ใบนี้ เมื่อเอาวัตถุมวล m ไปวางบนวัตถุลูกบาศก์ ปรากฏว่าลูกบาศก์จมลงไปปริ่มน้ำพอดี จงหาค่าของมวล m กำหนดให้ขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณนั้นมีค่เท่ากับ 9.8 N/kg

#11. ไม้กระดานสม่ำเสมอแผ่นหนึ่งพิงอยู่กับกำแพงดิ่งลื่น ทำมุมกับพื้นระดับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างไม้กระดานและพื้นมีค่า μ จงหามุมที่น้อยที่สุดที่ทำให้ไม้กระดานไม่ไถลลงมา

#12. ตัวต้านทานขนาด 1,000 Ω สองตัวต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 120 V นำโวลต์มิเตอร์ ความต้านทาน 1,000 Ω มาวัดคร่อมตัวต้านทางตัวหนึ่ง โวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้เท่าใด

#13. ตาชั่งสปริงอันหนึ่งแขวนไว้กับเพดานลิฟต์ตัวหนึ่ง ปลายล่างของตาชั่งมีวัตถุมวล 10 g แขวนอยู่ ตาชั่งอ่านค่าได้ 125 N จงหาความเร่ง (ทิศทางและขนาด) ของลิฟต์ กำหนดให้ขนาดสนามโน้มถ่วง ของโลกที่บริเวณนั้นมีค่าเท่ากับ 9.8 N/kg

#14. ครูโอ่งได้รับคำสั่งให้พานักเรียนนายร้อยไปดูงานต่างประเทศค่อย ๆ วางกระเป๋ามวล m อย่างช้าๆ ลงบนทางเลื่อนที่มีมวลมากกว่า m มาก ๆ ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งกำลังเลื่อนด้วยอัตราเร็ว u คงตัว ถ้าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์ระหว่างกระเป๋าและทางเลื่อนเท่ากับ μk จงหาว่านานเท่าใดหลังจากวางกระเป๋ากระเป๋าจึงจะหยุดไถล

#15. กบอลลูกหนึ่งตกลงมาจากที่สูง 10 m กระดอนกับพื้น และลอยกลับขึ้นไปได้สูง 2.5 m ถ้ำลูกบอลกระทบพื้นนาน 0.10 s ความเร่งเฉลี่ยของลูกบอลระหว่างที่กระทบพื้นมีขนาดเท่าใด (g = 9.8 m/s²)

#16. หญิงสาวมวล m = 50 kg คนหนึ่ง ลากกล่องมวล M = 80 kg ด้วยเชือกเบาไปตามพื้นราบ โดยที่แนวเชือกขนานกับพื้น จงหาขนาดความเร่งมากที่สุดที่เป็นไปได้ของกล่อง กำหนดให้สัมประสิทธิ์ ความเสียดทานจลน์ (μk ) ระหว่างกล่องกับพื้นมีค่าเท่ากับ 0.20 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (μs) ระหว่างคนกับพื้นมีค่าเท่ากับ 0.04

#17. ความเร็วโกจรรอบโลกของจรวดที่ระดับความสูงต่างๆกัน ถ้าวงโคจรที่สูงขึ้น ความเร็วโจรรอบโลก จะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด

#18. จากรูป ภาคตัดขวางปีกเครื่องบิน จงพิจารณาคำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

#19. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศ ปริมาตรอากาศ และความหนาแน่นของอากาศ ได้ถูกต้อง

#20. ครูแป๊ะทดลองดีดวัตถุออกไปในแนวระดับจากพื้นโต๊ะสูง 1.25 m พบว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งแล้ว จึงตกกระทบพื้นห้อง ดังรูป จงหาว่าความเร็วของวัตถุขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าไร (กำหนดความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 10 m/s²)

#21. ลูกบอล 0.2 kg ตกจากที่สูง 5 m เหนือพื้นดินขณะเคลื่อนที่ลงได้ 1.25 m จะมีพลังงานจลน์และความเร็วเท่าใด (กำหนดความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 10 m/s² และไม่คิดแรงต้านอากาศ)

#22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#23. จากรูปเป็นรอกเบา จงหาค่าความได้เปรียบเชิงกล

#24. บ้านหลังหนึ่งต่อตู้เย็นกับความต่างศักย์ 220 V โดยมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 1.5 A ตู้เย็นเดินเครื่องเป็นช่วงๆ และวัดได้ว่าใน 1 วัน ตู้เย็นจะเดินเครื่องเป็นเวลารวมกันได้ 15 ชั่วโมง ในเดือนเมษายนจะต้องเสียค่าไฟในการใช้ตู้เย็นนี้เท่าใด ถ้าค่าไฟหน่วยละ 2 บาท

#25. จากรูป วัตถุ A, B และ C หนัก 100 N ถ้าต้องการให้คาน xy สมดุล (ไม่ดิดน้ำหนักของคานและเชือกที่ ใช้แขวน) คาน xy ควรยาวกี่เซนติเมตร

#26. นักบินอวกาศต้องอยู่สูงจากผิวโลกเท่าใด จึงมีน้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่ง ถ้ารัศมีโลกเท่ากับ 6,400 km

#27. ถ้าท่านต้องการให้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานชิงได้สูงกว่าเดิมอีก 4 เท่า ในแนวดิ่ง ท่านต้องเพิ่มความเร็วต้นของกระสุนอีกกี่เท่า (กำหนดให้ g = 10 m/s²)

#28. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 1 Hz จุด 2 จุดบนคลื่นขบวนนั้นอยู่ห่างกัน 100 เซนดิเมตร มีเฟสต่างกัน π/4 เรเดียน จงหาความเร็วของคลื่นเป็นเมตรต่อนาที

#29. เมื่อดาวเคราะห์ A คาวเคราะห์ B โลก และดวงอาทิตย์ อยู่ในระนาบเดียวกันคนบนโลกจะมีโอกาสเห็นดาวเคราะห์ A และ B ที่ตำแหน่งดังรูปมีลักษณะตามข้อใด

#30. บ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์ขนากี่แอมแปร์กำหนดให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่า 220 V

#31. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#32. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง

#33. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#34. ในเดือนมิถุนายน 2011 International Union of Pure and Applied Chemistry หรือ IUPAC ได้ประกาศรับรองธาตุ 2 ชนิดอย่างเป็นทางการ คือ ธาตุที่ 114 และ 116 ข้อความใดกล่าวถึงธาตุที่มีเลขอะตอม 116 ได้ถูกต้อง

#35. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

#36. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#37. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

#38. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

#39. ข้อความใดต่อไปนี้ มีความเป็นไปได้มากที่สุด

#40. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#41. สาร A ประกอบด้วยคาร์บอนร้อยละ 77.9 โดยมวล ไฮโดรเจนร้อยละ 11.7 โดยมวล ที่เหลือเป็นออกซิเจน สาร A จำนวน 1 โมเลกุล มีปริมาตร 2.88 x 10⁻²² ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความหนาแน่น 1.78 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร สูตรโมเลกุลของสาร A ตรงกับข้อใด (กำหนดให้ มวลอะตอม C=12.01 H = 1.00 0=16.00)

#42. ข้อใดถูกต้อง

#43. เมื่อผสมสารละลาย Ca(NO₃)₂ เข้มข้น 0.2 โมลาร์ ปริมาตร 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร กับสารละลาย Na,PO, ข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 25 ลูกบาศก็เซนติเมตร ข้อความใดถูกต้องที่สุด (กำหนดให้มวลอะตอม Ca=40.08 Na=23.00 P=30.97 N=14.01 O=16.00)

#44. เมื่อนำโลหะต่อไปนี้มวล 1 กรัมเท่ากัน ทำปฏิกิริยากับน้ำ โลหะใดทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนมากที่สุด (กำหนดให้ มวลอะตอม Li = 6.94 Na = 23.00 Mg = 24.30 Al = 27.00 K = 39.10)

#45. กรดไฮโดรคลอริกเข้มขึ้น 0.4 โมแลล มีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก็เซนติเมตร ข้อใดเป็นความเข้มข้นที่ถูกต้องของกรดชนิดนี้
ก. 2.53% w/w
ข. 1.73 % w/v
ค. 0.473 Molar

#46. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์และการทำงานของเซลล์

#47. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

#48. พ่อเป็นพาหะผิวเผือก แต่งงานกับแม่ป็นพาหะผิวเผือก โอกาสที่จะได้ลูกผู้หญิงผิวปกติ และลูกผู้ชายผิวเผือก จะเป็นเท่าใด

#49. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

#50. ในประชากรของดอกไม้ชนิดหนึ่ง 1,000 ต้น มีดอกสีแดง 960 ต้น ดอกสีขาว 40 ต้น โดยดอกสีแดงที่มี จีโนไทปีแบบ RR มีจำนวน 640 ต้น และ Rr มีจำนวน 320 ต้น จงหาดวามถี่ของแอลลีล R และ r

#51. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

#52. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของร่างกายมนุษย์

#53. จงพิจารณาทางเดินอาหารในมนุษย์ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#54. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

#55. วิธีการหาค่า BOD เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หากเรานำน้ำจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ เช่น ห้วย ลำคลอง แม่น้ำ แล้วพบว่า ได้ค่า BOD = 96 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าดังกล่าวนั้น หมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *