ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. คำว่า "จน" ในข้อใด มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#2. ประโยคในข้อใดมีความหมายชัดเจน

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดเมื่อออกเสียงตามหลักภาษาแล้ว มีจำนวนพยางค์ไม่เท่ากัน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นได้ทั้งประโยคและวิเศษณ์วลี

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีกลุ่มคำกริยาเป็นส่วนขยาย

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมิได้สะท้อนคุณธรรมของทหารโดยตรง

ข้อต่อไป

#8. คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ภาพพจน์ชนิดใด
หล้าร้อน ธ ราวธารระริน ดับร้อน ณ แผ่นดินทุกถิ่นที่
เหน็บหนาวเพียงไหนในชีวี ธ คือแสงสุริย์ศรีให้อุ่นทรวง

ข้อต่อไป

#9. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดสะกดผิด

ข้อต่อไป

#10. ปีใหม่มงคลเมือง มงคลเครื่องมาสวมคอ
ด้ายไทจงถักทอ ประสานไทยเป็นไทยเทอญฯ
ข้อใดคือลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น

ข้อต่อไป

#11. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่มีน้ำเสียงเชิงสั่งสอน

ข้อต่อไป

#12. หากเธอกลัวความทุกข์
หากเธอเกลียดความทุกข์
ก็จงอย่าทำบาปกรรม
ทั้งในที่ลับหรือในที่แจ้ง
ข้อใดคือใจความสำคัญของคำแปลพระธรรมบทข้างต้น

ข้อต่อไป

#13. "...การปลูกป่าทดแทนจะต้องรีบปลูกคลุมแนวร่องน้ำเสียก่อน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับราษฎรใช้ในการชลประทาน และจะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์เอนกประสงค์..."
พระราชดำรัสข้างต้นสะท้อนถึงอะไร

ข้อต่อไป

#14. คำประพันธ์และสุภาษิต สำนวน คำพังเพย ในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *