บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. หากหัวใจสงบเย็นอยู่เป็นนิจ เชื่อเถิดว่าชีวิตคือความหวัง
เพียงทุกเมื่อเชื่อความดีว่าจีรัง ลมปราณยังมีค่าถ้ามั่นใจ
ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายตรงกับคำประพันธ์ข้างต้น

ข้อต่อไป

#2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ ..........
ควรเติมคำราชาศัพท์ในข้อใดลงในช่องว่างข้างต้น

ข้อต่อไป

#3. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมิใช่คำมูล

ข้อต่อไป

#4. แม้นายมิ่งเป็นประชาชนรากหญ้า แต่เขาขวนขวายให้ลูกชายซึ่งเป็นคนเอาถ่านได้เรียนหลักสูตรบูรณาการ ข้อความข้างต้นมีคำประสมที่ทำหน้าที่ขยายนามกี่คำ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่มีกรรม

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีอักษรนำมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดแสดงลักษณะเด่นประการหนึ่งของภาษาไทย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นประโยค

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่มีวิสามานยนาม

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์ถูกต้องทุกคำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *