บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

Results

-

#1. มีผู้ใด้รับการบรรจุ % ของทั้งหมดที่สอบ

ข้อต่อไป

#2. อัตราส่วนของผู้ที่สอบได้ทั้งหมดกับผู้สอบตกทั้งหมดคิดเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ขายสุนัขพันธุ์ดีไป 2 ตัว ราคาตัวละ 1800 บาท ตัวแรกได้กำไร 25% ตัวที่สอง ขาดทุน 259 ขายสุนัขทั้งสองตัวได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. วิชัยซื้อน้ำตาลทรายขาวมาจำนวน 5 กิโลกรัมละ 5 บาท นำมาผสมกับน้ำตาล ทรายแดงจำนวน 6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 7.50 บาท แล้วนำไปขาย อยากทราบ ว่าจะต้องขายกิโลกรัมละเท่าใดจึงจะได้กำไร 10%

ข้อต่อไป

#5. ข้าวสารจำนวน 2 ขนิด ซื้อมากิโลกรัมละ 10 บาท ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 แล้วขายกิโลกรัมละ 12 บาท จะได้กำไรกี่ %

ข้อต่อไป

#6. ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด ซึ่งหาร 90 เหลือเศษ 6 และหาร 150 เหลือเศษ 3 แล้ว n หาร 41 เหลือเศษเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. มีชาย 4 คน มานั่งรอยโต๊ะกลม โดยให้ชายหญิงสลับที่กัน จะได้กี่วิธี

ข้อต่อไป

#8. 4 มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#9. ชาญชัยกู้เงินจากธนาคาร 53,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 8% ต่อปี สัญญากู้เงินระบุให้ชำระดอกเบี้ยปีละครั้ง เป็นเวลา 5 ปี ชาญชัยชำระดอกเบี้ยทุกปี เมื่อกู้ครบ 5 ปี ชาญชัยจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดกี่บาท

ข้อต่อไป

#10. จากรูป พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

One Response

  1. มยุรี พิมสอน says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *