บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

Results

-

#1. 119 120 122 123 126 127 .......

ข้อต่อไป

#2. 4 11 30 67 128 .......

ข้อต่อไป

#3. 3H8 5I9 7J11 9K14 .......

ข้อต่อไป

#4. จากอนุกรม 2 ชุด ที่กําหนดให้ จงพิจารณาว่า ตัวเลขที่ผิดในอนุกรมชุดที่ 1 และ 2 คือข้อใด
อนุกรมชุดที่ 1 คือ 2 3 5 8 11 17
อนุกรมชุดที่ 2 คือ 10 15 16 20 22 27

ข้อต่อไป

#5. นายต่อซื้อของที่โลตัส และให้ธนบัตรกับพนักงานขายของใบละ 1,000 บาท โดย ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาท ตามลําดับ อยากทราบว่า นายต่อจะได้รับเงิน ทอนเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. จงหา ค.ร.น. ของจํานวน 21 84 และ 105

ข้อต่อไป

#7. 5 % ของจํานวนหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 200 อยากทราบว่าจํานวนนั้นมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวเพิ่มขึ้น 20% อยากทราบว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. นางสาวพอใจได้รับเงินเดือนๆ 14,775 เพราะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคม หาก อัตราเงินเดือนนางสาว พอใจคือ 15,000 บาท อยากทราบว่า นางสาวพอใจถูกหัก ค่าประกันสังคมกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#10. นายเป็นต่อได้รับเงินเดือน 16,800 บาท ได้มีการหักเงินเดือนเข้ากองทุนเงิน ทดแทน จํานวน 1.5% ของ เงินเดือน อยากทราบว่า หลังจากหักเงินเข้ากองทุนเงิน ทดแทนแล้ว นายเป็นต่อจะมีเงินเหลือเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. แรงงาน 15 คน สร้างบ้านหนึ่งหลังเสร็จในเวลา 20 วัน ถ้ามีแรงงานเพียง 10 คน จะสร้างบ้านให้เสร็จต้อง เพิ่มเวลาในการสร้างบ้านอีกกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#12. ติดป้ายราคาตุ๊กตาไว้ให้ได้กําไร 50% และลดให้ผู้ซื้อ 20 % จากราคาป้ายที่ติดไว้ อยากทราบว่าถ้าขาย ตุ๊กตาแล้ว จะได้กําไรหรือขาดทุน เท่าใด

ข้อต่อไป

#13. กําหนดให้ 3* 10 = 25, 6 * 12 = 42, 9 * 14 = 59, 12 * 16 = ?

ข้อต่อไป

#14. เมื่อ 4 ปีก่อน ละมุดอายุมากกว่าส้มโอ 8 ปีปัจจุบันส้มโอมีอายุเป็น 3 เท่าของมะนาว อีก 15 ปีข้างหน้า มะนาวจะมีอายุ 30 ปี อยากทราบว่าปัจจุบันละมุดอายุ เท่าใด

ข้อต่อไป

#15. นงนุชมองนาฬิกาบนผนังห้อง พบว่าขณะนี้เป็นเวลา 08.00 น. อยากทราบว่าเข็ม สั้นจะทํามุมกับเข็มยาวกี่องศา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *