บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

Results

-

#1. จากรูป จงหาพื้นที่ทั้งหมด

ข้อต่อไป

#2. น้ำเชื่อมสองชนิดเป็นน้ำเชื่อมชนิดน้ำตาล 7% และ 11% ตามลำดับ จะต้องนำ น้ำเชื่อมชนิดแรกมากี่ลิตรมาผสมรวมกับน้ำเชื่อมชนิดที่สองแล้วได้น้ำเชื่อม 40 ลิตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ 10%

ข้อต่อไป

#3. จากรูปแบบต่อไปนี้ a + b + c + d มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. กำหนดข้อมูลคือ 8, 4, 6, 2, 4, 5, 4, 7 จงหาพิสัย

ข้อต่อไป

#5. กำหนดข้อมูลคือ 8, 4, 6, 2, 4, 5, 4, 7 จงหาฐานนิยม

ข้อต่อไป

#6. กำหนดข้อมูลคือ 8, 4, 6, 2, 4, 5, 4, 7 จงหามัธยฐาน

ข้อต่อไป

#7. กำหนดข้อมูลคือ 8, 4, 6, 2, 4, 5, 4, 7 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อต่อไป

#8. ปริมาตรของรูปทรงที่กำหนดให้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 4/5 ถัง หลังจากใช้น้ำไป 1/4 ถัง จะเหลือน้ำในถัง 110 ลิตรพอดี จงหาว่าถังใบนี้บรรจุน้ำเต็มถังได้กี่ลิตร

ข้อต่อไป

#10. อายุเฉลี่ยของนักเรียน 20 คน และครู 1 คนเป็น 17 ปี 8 เดือน ถ้ามีครูอายุ 31 ปี ดั่งนั้นอายุเฉลี่ยของนักเรียน 20 คนเป็นเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *