บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

Results

-

#1. ถ้าอัตราการฟักของไข่ไก่คือ 4 ใน 5 ฟอง อยากทราบว่า ต้องการลูกไก่จำนวน 240 ตัว จะต้องซื้อไข่มาทั้งหมดกี่ฟอง

ข้อต่อไป

#2. จากรูป มีวงกลมล้อมรอยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 8 ตารางหน่วย แล้วรูปวงกลมมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#3. กำหนด a * b = ab - 1 ถ้า a * b = 19 และ a น้อยกว่า b อยู่ 1 จงหา ( a/b+ b/a) *100

ข้อต่อไป

#4. ถ้า p,q และ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น จริง,เท็จ,และจริง ตามลำดับ แล้วประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อต่อไป

#5. หมู่บ้าน 1. มีประชากร 500 คน ในปีหนึ่งๆ จะมีประชากรลดลงไปอีกปีละ 50 คน ส่วนหมู่บ้าน
2. มีประชากร 100 คน ในปีหนึ่งๆจะมีประชากรเพิ่มขึ้น ปีละ 50 คน กี่ปี ประชากรทั้งสองหมู่บ้านจำนวนเท่ากัน

ข้อต่อไป

#6. นาย 1. และ นาย 2. อยู่ห่างกัน 800 เมตร ทั้งสองออกเดินทางพร้อม โดยนาย 1. เดินด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที นาย 2. เดินด้วยความเร็ว 60 เมตรต่อ วินาที ดังนั้น ทั้งสองจะมาพบกันเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาที

ข้อต่อไป

#7. กำหนด เหตุ
1) คนที่นอนตื่นสายจะปวดหัว
2) คนที่ปวดหัว จะเป็นคนโง่
จากเหตุที่กำหนดให้ ผลสรุปในข้อใดสมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#8. ดารา : ? → นักร้อง : ?

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. พื้นที่แรงเงาในรูปตรงกับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *