ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

Results

-

#1. สมใจเก็บเงินฝากธนาคารทุกเดือน โดยเดือนถัดไปจะฝากเงินเพิ่ม 100 บาทของเดือนก่อนหน้าถ้าเดือนแรกเขาฝากเงิน 100 บาท เขาจะใช้เวลาเท่าไรจึงจะมีเงินฝากในธนาคาร 21,000 บาท

ข้อต่อไป

#2. A* B= 2A - B/2 ดังนั้น 3*2 = ?

ข้อต่อไป

#3. A x B= A+B -2 ดังนั้น (2X3) x1= ?

ข้อต่อไป

#4. นายเขียวขับรถจากเมือง ก. ไปเมือง ข. ซึ่งห่างกัน 240 กม. ตอนไปขับด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. และขับกลับด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. แสดงว่านายเขียวขับรถไปกลับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. นายแก้วขับรถจาก กรุงเทพถึงชลบุรี ถ้าขับด้วยอัตราเร็ว 90 กม./ชม. จะถึง เร็วกว่า ถ้าขับด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. อยู่ 10 นาที จงหาระยะทางระหว่าง กรุงเทพถึงชลบุรี

ข้อต่อไป

#6. พิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้
เหตุ 1. .........
2. เห็ดเป็นพืชมีดอก
ผล เห็ดเป็นพืชขั้นสูง
ข้อสรุปข้างตันสมเหตุสมผล ถ้า 1 แทนข้อความใด

ข้อต่อไป

#7. เวลา 11 : 18 น. เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศา (มุมเล็ก)

ข้อต่อไป

#8. ปัจจุบันอายุของ ก:ข เป็น 3: 4 ถ้า ก มีอายุ 15 ปี ดังนั้น กี่ปีผ่านมาแล้ว อายุ ก:ข เป็นอัตราส่วน 1 : 2

ข้อต่อไป

#9. มีรหัสบอกเอาไว้ว่า ถ้าพบ A ให้ไปทางขวา ถ้าพบ B ให้ไปทางซ้ายและพบว่า C ให้หันหลังกลับ ถ้าเขาเดินไปพบรหัส A -C - B เมื่อทำตามรหัสแล้วปรากฎ ว่าเขาหันหน้าไปทางทิศใต้ ดังนั้น เมื่อเริ่มเดินทางเขาหันหน้าไปทางทิศใด

ข้อต่อไป

#10. วิชัยทำงานเร็วเป็น 2 เท่าของราตรี ถ้าหากราตรีทำงานชิ้นหนึ่งตามลำพังไปก่อน 3 ชั่วโมง แล้วหยุดให้วิชัยทำต่อคนเดียวอีก 7 ชั่วโมง จึงเสร็จงานพอดี จงหาว่า ทั้งสองร่วมมือกันทำงานตั้งแต่เริ่ม จะใช้เวลานานกี่ชั่วโมงจึงจะเสร็จ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *