บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

Results

-

#1. 3 4 7 11 18 ……..

ข้อต่อไป

#2. 3 11 21 34 51 ……..

ข้อต่อไป

#3. 2 30 7 25 12 20 ……..

ข้อต่อไป

#4. 9 4 5 2 3 2 ……..

ข้อต่อไป

#5. X เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. กระดาษ : ดินสอ …........... : ……………..

ข้อต่อไป

#7. กองไม้กองหนึ่งเป็นรูปพีระมิดโดยที่ยอดมีไม้ 2 ท่อน และชั้นล่างมีไม้มากกว่าชั้นบน 3 ท่อนเสมอ ถ้าชั้น ล่างสุดมีไม้ 41 ท่อน ไม้กองนี้มีทั้งหมดกี่ท่อน

ข้อต่อไป

#8. ชาวนา 18 คน ทำนา 3 ไร่ เสร็จในเวลา 5 วัน ถ้ามีชาวนาเพิ่มขึ้นอีก 12 คน จะทำได้กี่ไร่ในเวลา 8 วัน

ข้อต่อไป

#9. สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร หากปูกระเบื้องที่มีขนาด 40x40 ซม. จะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น

ข้อต่อไป

#10. นักเรียนห้องหนึ่งแลกของขวัญกันในช่วงปีใหม่ โดยมีการแลกของเกิดขึ้น 90 ครั้ง ห้องนี้มีนักเรียนกี่คน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *