บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

Results

-

#1. ม้าและไก่รวมกันทั้งหมด 20 ตัว มีขารวมกันทั้งหมด 52 ขา จงหาว่ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัว

ข้อต่อไป

#2. ร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อกระเป๋ามาในราคา 2000 บาท และขายออกไปในราคา 2500 บาท จะได้กำไรร้อยละเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. เลขคี่เรียงกัน 6 ตัว รวมเป็น 168 จงหาเลขพจน์ที่ 4

ข้อต่อไป

#4. มีเงินเหรียญบาท 4 เหรียญ เหรียญหาบาท 3 เหรียญ และเหรียญสิบบาท 2 เหรียญ ถาสุ่มหยิบเงิน 2 เหรียญ จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบเหรียญแลวได้เงิน 15 บาท

ข้อต่อไป

#5. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมาก A B C D ถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยฐานเป็น 17 ฐานนิยมเป็น 14 และพิสัย เป็น 10 จงหาค่าเฉลี่ย

ข้อต่อไป

#6. ข้อมูลชุดหนึ่งมีดังนี้ 2 3 4 5 5 11 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ชายคนหนึ่งขับเรือไปทางทิศเหนือ 8 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยังทิศตะวันตก 15 กิโลเมตร แล้ว น้ำมันหมด เขาจะต้องว่ายน้ำกลับเป็นระยะทางเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. 3 ปีที่แล้ว พ่อมีอายุมากกว่าลูก 30 ปี ถ้าปีหน้าพ่อและลูกมีอายุรวมกัน 56 ปี ปีนี้พ่อจะมีอายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ขนาดของมุมแต่ละมุมของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า จะมีขนาดมากกว่าขนาดของมุมรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่เท่าใด

ข้อต่อไป

#10. 3*4 = 13 2*3 = 7 4*2 = 9 5*6 = ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *