บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ตู้เย็นเครื่องหนึ่งราคา 8,000 บาท ต้องตั้งราคาไว้เท่าไหร่ เพื่อที่จะลดราคาจากป้ายลง 20% แล้วจะยังคงได้กำไรอยู่ 15 %

ข้อต่อไป

#3. จงหาผลบวกของ 2 + 5 + 8 + 11 + ....... + 119

ข้อต่อไป

#4. เศษที่ได้จากการหาร 4⁹⁹⁹+ 9⁵⁵⁵ ด้วย 5 เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ให้ p q r มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ และเท็จ ตามลำดับแล้ว ข้อใดเป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#6. สนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ 6,400 ตารางวา ปักเสารอบสนามห่างกันต้นละ 2 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อต่อไป

#8. ส่วนที่แรเงาของแผนภาพแทนเซตในข้อใด

ข้อต่อไป

#9. หากต้องการจัดเรียงอักษรคำว่า NINESIB ใหม่โดยไม่สนใจความหมาย และต้องการให้ตัว N อยู่ติดกันได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อต่อไป

#10. ผลการสำรวจนักเรียน 440 คน เกี่ยวกับสีที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพียงสีเดียว พบว่า
ชอบสีฟ้า 77 คน
ชอบสีขาว 66 คน
ชอบสีเขียว 121 คน
ชอบสีม่วง 66 คน
ชอบสีชมพู 110 คน
พิจารณาแผนภูมิวงกลมของการสำรวจนี้ จงหาว่า x + y รวมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *