บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

Results

-

#1. 6 7 11 20 36...

ข้อต่อไป

#2. 1 93 5 110 9 127 13...

ข้อต่อไป

#3. 3 + 7 x 10 / 5 - 2 = ?

ข้อต่อไป

#4. ถ้า a³ = 27 และ abc = 12 และ (ab)² = 36 อยากทราบว่า c เท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. ปริมาตรของรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลียมจัตุรัสยาวด้านละ 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เมื่อนําไปรวมกับปริมาตรของปรึซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งยาวด้านละ 4 นิ้ว และปริซึมสูง 4 นิ้ว จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. อัตราส่วนของผู้เข้าสอบกับผู้สอบได้เท่ากับ 200 : 3 ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้จํานวน 330 คน อยาก ทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน

ข้อต่อไป

#7. มุมภายในของรูป 7 เหลี่ยมเท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. แจ๋วมาถึงป้ายรถเมล์ไม่ก่อนเวลา 08.00 น. จั่นมาถึงป้ายรถเมล์หลังแจ๋ว แต่ไม่ก่อนดํา ดํามาถึงป้ายรถเมล์ ก่อนเวลา 08.00 น. จงเรียงลําดับการมาถึงป้ายรถเมล์

ข้อต่อไป

#9. กาฝูงหนึ่งบินไปเกาะที่กิ่งไม้ ถ้าเกาะตัวละต้นจะเหลือกาอยู่ 2 ตัว ถ้าเกาะต้นละ 2 ตัวจะเหลือต้นไม้อยู่ 3 ต้น อยากทราบว่าจะมีกากี่ตัวและมีต้นไม้อยู่กี่ต้น

ข้อต่อไป

#10. นกแก้วจํานวนหนึ่งเกาะอยู่บนหลังวัว ถ้านับจํานวนขา ขานกแก้วจะมีจํานวนเป็นสามเท่าของจํานวนขาของวัว แต่ถ้านับจํานวนหัว หัวของวัวจะมีน้อยกว่าหัวของนกแก้วอยู่ 20 ตัว อยากจะทราบว่ามีนกแก้วกี่ตัว

ข้อต่อไป

#11. 17 13 10 8 ... จงหาจํานวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กําหนดให้

ข้อต่อไป

#12. 1 3 7 15 .... จงหาจํานวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กําหนดให้

ข้อต่อไป

#13. จงหาเลขจํานวนที่หายไป

ข้อต่อไป

#14. ขายมือถือเครื่องละ 26,000 ได้กําไร 30% ถ้าขายเครื่องละ 22,000 จะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#15. นายแดงมีที่ดิน 3 ไร่ 4 งาน 200 ตารางวา นายดํามีที่ดิน 11 งาน 300 ตารางวา อยากทราบว่านายดํามี ที่ดินน้อยกว่านายแดงกี่ตารางวา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *