ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1

Results

-

#1. คนไร้ความสามารถทำนิติกรรมในข้อใดได้หากผู้อนุบาลยินยอม

ข้อต่อไป

#2. ต่อไปนี้คดีใดไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

ข้อต่อไป

#3. ผู้ใดกระทำชำเราผู้อื่นคำว่า ผู้อื่น หมายถึงใคร

ข้อต่อไป

#4. นายคอนอายุ 18 ปีหมั้นกับนางสาวกิ๊กอายุ 16 ปีโดยบิดามารดาของนางสาวกิ๊กให้ความยินยอมเช่นนี้ การหมั้นของนางสาวกิ๊กกับนายดอนจะมีผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ผู้ใดมีสิทธิ์แจ้งเกิดกรณีคนเกิดในบ้าน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดที่ทำให้เกิดกฎหมายขึ้นได้

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นกฎหมายสูงสุด

ข้อต่อไป

#8. นายดำรงเป็นลุงเขยของส้มโอเมื่อป้าของน้ำาสาวส้มโอตาย นายดำรงจึงจดทะเบียนสมรสกับนางสาวส้มโอเช่นนี้การสำรวจนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. กฎหมายในข้อใดเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายที่กำหนดสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลเอาไว้คือกฎหมายในข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่จัดเป็นปัญหาสังคม

ข้อต่อไป

#13. ปัญหาใดไม่เกี่ยวข้องกับศิลธรรม

ข้อต่อไป

#14. พ่อแม่ต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อลูกๆแสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#15. คู่สมรสที่จะมีชีวิตคู่ยืนยาวเป็นคู่สร้างคู่สมต้องยึดหลักธรรมข้อไดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *