ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและอันดับ 15 ของโลก

ข้อต่อไป

#2. ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนและอันดับ 26 ของโลก

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์

ข้อต่อไป

#4. ประเทศใดขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อต่อไป

#5. องค์ประกอบของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ข้อต่อไป

#6. ผู้ต้องหากับจำเลยแตกต่างกันอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายสารบัญญัติ

ข้อต่อไป

#8. หน่วยงานใดมีหน้าที่บริหารงานบุคคลและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อต่อไป

#9. บุคคลจะทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุกี่ปี

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของกฎหมายมหาชน

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นถือเป็นการสิ้นสภาพบุคคล

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งประเภทของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคล

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคดีลหุโทษ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิลำเนา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.