บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ใครไม่สามารถรับมรดกได้

ข้อต่อไป

#2. “สิทธิที่จะอยู่ในโรงเรือนของผู้อื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถตกทอดได้” คือสิทธิในข้อใด

ข้อต่อไป

#3. “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท” จากข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของความผิด ฐานใด

ข้อต่อไป

#4. โทษของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคือข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ผู้ยื่นคำขอมีบัตรประชาชนต้องมีอายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. นายอ๊อดจ้างนายธงไปฆ่านายโต ต่อมานายอ๊อดเกิดกลัวความผิดจึงไปบอกเลิกการจ้าง นายธงจึงไม่ได้ไปฆ่านายโต ดังนี้ นายอ๊อด

ข้อต่อไป

#7. มารดาของสามีลักทรัพย์ลูกสะใภ้

ข้อต่อไป

#8. กรณีต่อไปนี้ ที่ทำให้ทายาทเสียสิทธิโดยการที่เจ้ามรดกทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ให้ ทายาทคนใดคนหนึ่งได้รับมรดก

ข้อต่อไป

#9. กฎเกณฑ์ใดที่หากบุคคลฝ่าฝน การจะได้รับโทษหรือไม่ ไม่สามารถบังคับผู้ฝ่าฝืนได้อย่างจริงจังในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#10. เมื่อมีบุคคลใดในบ้านย้ายออกจากบ้าน หากเจ้าของบ้านไม่แจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายออก มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินกี่บาท

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *