บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 14

Results

-

#1. การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#2. การทําแถบดําทั้งหน้ากระดาษ ใช้คําสั่งอะไร

ข้อต่อไป

#3. การบันทึกชื่อ File เป็นชื่อใหม่ใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#4. การพิมพ์แบบโครงร่าง เหมาะต่อการปรับแต่งรูปแบบเอกสารอย่างรวดเร็ว เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#5. การตรึง หน้ากระดาษ ใช้คําสั่งอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ถ้ามี Esses เกิดขึ้นใน cell จะแก้ไขได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. #ref เกิดขึ้นเพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#8. การผสานเซลล์ของ word ทําอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. การย้ายข้อมูลที่อยู่ excel ไป Power Point ทําอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. การเปลี่ยนลําดับ 1, 2, 3 ถ้าเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ต้องคลิกอะไร

ข้อต่อไป

#11. หลักการตั้งค่าพื้นหลังกับตัวอักษรเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. การทําแถบดําทั้งหน้ากระดาษ ใช้คําสั่งอะไร

ข้อต่อไป

#13. การใช้ หรือต้องการยกเลิกรูปแบบอักษรตัวหนา ใช้คําสั่งอะไร

ข้อต่อไป

#14. การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ ใช้คําสั่งอะไร

ข้อต่อไป

#15. การค้นหาข้อความที่กําหนด ใช้คําสั่งอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *