บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 3

Results

-

#1. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 มีความสามารถในด้านใด

ข้อต่อไป

#2. “แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อเอกสารที่ใช้งานอยู่” หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#3. “เป็นที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เรียกใช้สะดวก” หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#4. จงเลือกลำดับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#5. โปรแกรม Microsoft Excel นิยมใช้เรื่องใด

ข้อต่อไป

#6. ต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ทางขวา ต้องกดแป้นอะไร

ข้อต่อไป

#7. การค้นหาเว็บพิมพ์ด้วยข้อความใดก่อนเสมอ

ข้อต่อไป

#8. เราค้น Internet จากเว็บใดสะดวก

ข้อต่อไป

#9. คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ข้อต่อไป

#10. 1 Byte มีกี่ตัวอักษร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *