บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดแสดงรูปแบบของ IP Address ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้คือโดเมนเนม (Domain Name)

ข้อต่อไป

#3. หน้าแรก หรือหน้าหลักของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#4. ในการจะให้บราวเซอร์ไปเรียกดูเว็บเพจที่ใดต้องระบุตามข้อใดต่อนี้

ข้อต่อไป

#5. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์สําหรับท่องเว็บ (Web browser)

ข้อต่อไป

#7. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเปิดเครื่องโดยที่เครื่องปิดอยู่ เรียกอีกอย่างว่า

ข้อต่อไป

#8. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทํางานหลายๆ งานพร้อมกัน เรียกว่า

ข้อต่อไป

#9. ระบบปฏิบัติการที่สามารถทําให้ซีพียูตัวเดียวทํางานให้กับผู้ใช้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน เรียกว่า

ข้อต่อไป

#10. ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้ซีพียูมากกว่าหนึ่งตัวเข้ามาทํางานร่วมกัน เรียกว่า

ข้อต่อไป

#11. ลําดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ลําดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#13. สายเคเบิลชนิดใดนิยมแพร่หลาย เพราะราคาถูก ติดตั้งง่าย

ข้อต่อไป

#14. สายเคเบิลชนิดใดมักใช้ในกรณีที่เป็นโครงข่ายหลักเชื่อมระหว่างเครือข่ายย่อยๆมากกว่า

ข้อต่อไป

#15. ระบบ LAN แบบ "10Base-5" นี้ ตัวใดบอกถึงความเร็วในการส่งสัญญาณ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *