บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีการสนธิ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่มีพยางค์คำตาย

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่มีพยางค์คำเป็น

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา

ข้อต่อไป

#5. ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงกับข้อใด “อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
ดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”

ข้อต่อไป

#6. คำในข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์

ข้อต่อไป

#7. คำในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่มีคำซ้อน

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นคำนาม

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคำกริยาทุกคำ

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดใช้สำนวนไทยได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ป้ายหน้าร้านในข้อใดเขียนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดใช้ประโยคแสดงเจตนาต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#15. สำนวนไทยในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *