บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

ข้อต่อไป

#2. สองคนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน เหมือน ... นั่นแหละ

ข้อต่อไป

#3. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำพูดที่ถูกต้องในการถวายรถยนต์ดังกล่วคือ

ข้อต่อไป

#4. "กิ่ง ถ้าออกไปข้างนอก ซื้อข้าวมาด้วยได้ไหม" คำพูดของกิ่งในข้อใดที่แสดงเจตนาถามให้ตอบ

ข้อต่อไป

#5. ข้อเขียนนี้ชี้ให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใด
รัก รัก รัก คำสั้น ๆ
ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ
แทนที่จะรักกลับกลายเป็นรัก
รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิ่งดี ๆ บางทีต้องรบกัน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะประสมมากที่สุด (นับเสียงซ้ำ)

ข้อต่อไป

#7. พยางค์ในข้อใดมีจำนวนเสียงสันเท่ากับจำนวนเสียงยาว

ข้อต่อไป

#8. ข้อใด ไม่มี พยางค์คำตายที่เป็นคำครุ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดทุกคำมีรูปพยัญชนะไม่ออกเสียง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด (นับตัวซ้ำ)

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดทุกคำเป็นคำมูล

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดมีคำซ้ำมากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดทุกคำเป็นคำสนธิ

ข้อต่อไป

#14. ทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างการสร้างคำเหมือนกับ “อมยิ้ม”

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นประโยครวม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *