บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1

Results

-

#1. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#2. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#3. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#4. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#5. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#6. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#7. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#8. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#9. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

ข้อต่อไป

#10. ให้พิจารณาดูว่าภาพใดมีภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และทิศทาง เช่นเดียวกับภาพที่กำหนดให้ซ่อนอยู่

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *