บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชุดที่ 2

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชุดที่ 2

Results

-

#1. เมื่อเรานำโทรศัพท์ไปใช้งานที่ต่างประเทศ เราควรทำอย่างไร เพื่อป้องกันค่า Roaming?

#2. เมื่ออยู่ที่บ้าน และ ต้องการดูวีดีโอ YouTube ใช้วิธีการไหนเหมาะสมที่สุด?

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตตามสาย หรือ อินเทอร์เน็ตบ้าน เมื่อเทียบกับ 3G, 4G?

ข้อต่อไป

#4. ทำไม อุตสาหกรรมยุคที่ 4 จำเป็นต้องใช้ IoT

ข้อต่อไป

#5. ถ้าต้องการฟังเพลง ควรใช้ไฟล์ชนิดไหน ถึงจะเหมาะสม

ข้อต่อไป

#6. การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล เช่น DRM คืออะไร

ข้อต่อไป

#7. ถ้าเราต้องการถ่ายทอดสด กิจกรรมของเราให้ผู้อื่นดู ควรใช้อะไร?

ข้อต่อไป

#8. ถ้าเราต้องการประชุมที่ไม่สำคัญเป็นเวลา 1 ชม. กับคนที่อยู่ต่างจังหวัด ควรใช้วิธีไหน ถึงจะเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย?

ข้อต่อไป

#9. ถ้าต้องการค้นหาเว็บที่ต้องการ ควรจะเริ่มค้นหาจากเว็บไหน

ข้อต่อไป

#10. ถ้าต้องการข้อมูลเร่งด่วน ควรติดต่อด้วยวิธีไหน?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *