บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

Results

-

#1. หน่วยความเข้มของสนามแม่เหล็ก (magnetic field strength)

ข้อต่อไป

#2. สัญญาณแรงดันมาตรฐานที่ใช้ในเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ข้อต่อไป

#3. ในระบบ Sl มวลมีหน่วยเป็น

ข้อต่อไป

#4. สัญญาณแรงดันมาตรฐานที่ใช้ในเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ข้อต่อไป

#5. มาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้ 4 มาตรฐาน อะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#6. ปริมาณใดดังต่อไปนี้ที่มีหน่วยเป็น candela(cd)

ข้อต่อไป

#7. อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์ คือ

ข้อต่อไป

#8. แรง 20 Newton บนพื้นที่ 10 cm² มีค่าเท่ากับความดันกี่ pascal

ข้อต่อไป

#9. เครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องทดลองมหาวิทยาลัย ควรได้รับการตรวจสอบความแม่นยำและความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับมาตรฐานใด

ข้อต่อไป

#10. มอเตอร์มีความเร็ว 500 rpm (revolutions per minute) คิดเป็นความเร็วเชิงมุมเท่ากับเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *