บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

Results

-

#1. การวิเคราะห์ single-line-to-ground fault ในระบบ sequence network ต้องใช้ network ลำดับเฟสใดบ้าง และ network เหล่านั้นต้องนำมาต่อกันอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. ในการเกิด line to line fault ค่าของกระแส sequence จะมีค่าเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ระบบไฟฟ้ากำลังค่าหนึ่งมีค่า admittance ของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังรูป ให้คำนวณค่า Y₂₂ ของ admittance matrix ของระบบไฟฟ้า

#5. ระบบไฟฟ้ากำลังค่าหนึ่งมีค่า admittance ของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังรูป ให้คำนวณค่า Y₄₃ ของ admittance matrix ของระบบไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#6. ระบบไฟฟ้ากำลังค่าหนึ่งมีข้อมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าดังรูป (ค่าต่างๆ เป็น ค่า per unitให้คำนวณค่า Y₁₂ ของ admittance matrix ของระบบไฟฟ้า

#7. ระบบไฟฟ้ากำลังค่าหนึ่งมีข้อมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าดังรูป (ค่าต่างๆ เป็น ค่า per unit) ให้คำนวณค่า Y₃₃ ของ admittance matrix ของระบบไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือหน่วยวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า(Base Unit)

ข้อต่อไป

#9. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีความจำเป็นจำนวน 10 TB (terabyte) ถามว่าหน่วยความจำนี้มีอยู่เป็นจำนวนกี่บิต(bit)

ข้อต่อไป

#10. หน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ Kilo-watt-hour (kWh) แต่หน่วยของพลังงานของระบบหน่วย SI คือ joule(J) ถามว่าใน 1 kWh จะมีพลังงานอยู่กี่จูล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *